Normál kép: 1892_Oldal_289_b.jpg   Méret: 770x623 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_289_b_nagykep.jpg   Méret: 1870x1513 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Magyar Daláregyesület jubileuma. Dalverseny az 1868-iki debreczeni dalárünnepélyen.
Munkácsy Mihály egykorú rajza.

Ismertető szöveg: "Az országos magyar daláregyesület története szorosan egybefügg hazánk ujabbkori művelődési történetével. Mint oly egyesület, mely minden irányban csak nemzeti czélokat követett s tisztán csak a nemzeti szellem fejlesztésére fordította minden szellemi és anyagi erejét, az ország egyik legmagyarabb egyesületének nevezhető. Keletkezésének ideje ama korszakba esik, mely vérrel és gyásszal van beirva a magyar nemzet történetébe, tudniillik: a szabadságharcz leveretése után következett 50-es évekre. Ekkor keletkeztek hazánkban az első dalegyletek, hogy a művészet jelképes nyilvánulásai mögött, egyedüli s az abszolút hatalom által legkevésbbé megközelíthető menhelyeit képezzék a nemzeti vágyak s a hazafiúi érzület tüze ápolásának. Irodalom, sajtó, költészet, színművészet: mind békóban, lánczra verve feküdt s csak a dalnak szabad szárnya maradt meg, hogy szerte hordja az országban a vigaszt, a reményt, a kitartás termékenyítő magvait. Nagy elismerésre méltó nemzeti czélt szolgáltak akkor a magyar dalegyletek. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 33. sz. (1892. augusztus 14.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page