Normál kép: 1895_Oldal_040_a.jpg   Méret: 770x285 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_040_a_nagykep.jpg   Méret: 1200x445 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az új korcsolya-csarnok.
Háry Gyula rajza.

Ismertető szöveg: A budapesti korcsolyázó egyesület uj palotája.
A budapesti korcsolyázó egyesület ez idén január 26-án ülte meg fennállásának 25-ik évfordulóját. Mint a főváros egyik legéletrevalóbb sport-egyesületének, melyet a társadalom minden rétege látogat, 25 évvel ezelőtt épített csarnoka szűknek bizonyult, de különben is a nagyobbrészt fa szerkezetű építmény a sokszori tatarozás mellett is nagyon megavult; már pusztán biztonsági szempontból is újabb épületről kellett gondoskodni. A régi csarnok különben, mint formás, sőt művésziesen csoportosított építmény, díszére szolgált a városligetnek. ...
Maga a palota a Stefánia-út kezdeten fekszik, homlokzattal a Széchenyi-sziget fele, mintegy 180 méter hosszaságban. A közönség által használt helyiségek a tó felé néznek, míg az irodai helyiségek a Stefánia-út felöli oldalon vannak. A tágas és oszlopok által arányosan tagozott előcsarnokba a város felőli három bejaró ajtón juthatni. A főbejárattal szemben 40 méter hosszú és hat méter széles melegedő terem van. Ezen helyiségből a déli és éjszaki oldalon levő ajtókon két terraszra lehet jutni, a mi korcsolyaversenyek és jelmezes ünnepélyeknél pomás nézőhelyül szolgál. Az előcsarnoktol jobbra az igazgatóság és választmány hivatalos helyisegei, balra egy pénztárszoba és a gondnok lakása vannak elhelyezve. Ugyancsak az előcsarnokból négy kényelmes lépcső vezet a közönség által használt alsó helyiségekbe. A lépcsőkön leérve, a lefelé nyitott tágas korcsolya-felkötő helyre érkezünk, ettől jobbra vannak elhelyezve a férfi és női ruhatárak, külön-külön öltöző- és mosdó helyiségekkel. A két ruhatér egymástól különválasztva oly tágas és kényelmes, hogy 3-4 ezer felső kabát a legkisebb zsúfoltság nélkül és könnyű kezelés mellett elhelyezhető. A ruhatárakkal közvetlen kapcsolatban vannak a férfi és női Jakson haines helyiségek melyekben mintegy 900 zárható szekrény van elhelyezve azon korcsolyázók számára, kik korcsolyázás előtt lábbelit, esetleg felső ruhát váltanak. E szekrények a korcsolyázó időszakra a tagok részére bérbeadatnak. A ruhatárak között van elhelyezve az igazgató és felügyelő orvos szobája, hogy az előfordulható balesetek alkalmával a jégpályáról gyorsan és azonnal hozzájuk lehessen jutni. A korcsolya-felkötő helyiség mögött van a korcsolyatár és kölcsönző, attól balra pedig a tágas melegedő és étkező helyiség, mely utóbbihoz egy tágas konyha és tálaló szoba csatlakozik. Az épület előtt a tó partján mintegy 120 méter hosszú és átlag 8 méter széles, támfallal és vaskorláttal elzárt, fakoczkákkal borított sétálóhely készült a közönség ama részére, kik a korcsolyázást csak szemlélve élvezik, mert korcsolya nélkül a jégpályára lépni szigorúan tiltva van. E sétáló hely különböző pontjairól néhány lépcsőfokon a jégpályára juthatni.
A jégpálya 12, az épület homlokzata pedig nyolcz ívlámpával van az esti órákban tündériesen kivilágítva. Az épület középső részében a nagy kupola alatt van a tágas zenekari fülke, mögötte egy melegedő szobával, hogy a szabadban játszó zenészek szünetközben fölmelegedhessenek. A zenekari helyiségbe a Stefánia-úti oldalról külön lépcsőn juthatni. - Az építkezést 1893. június első napjaiban kezdték meg s oly erővel folytatták, hogy az épület hat és fél hó mulva már készen állott s ugyanazon év deczember hó közepén használatba is vétetett. Az épület mintegy 115 méter hosszú, olaszos barokk modorban tartott főhomlokzatával a tó felé fordítva érdekes képet nyújt a szigetekről nézve. Az épület a berendezésével együtt minteg 110 ezer forintjába került az egyesületnek. Tekintve az épület nagyságát, a tó partján levő költséges alapzatát s a gazdag berendezést és fölszerelést, ez összeg nem mondható túlságos soknak. A csarnok az ezredéves kiállítás ideje. alatt a hajózási osztály kiállítási helyiségéül fog szolgálni. Az egész épületnek tervezője Francsek Imre, a fővárosi közmunkatanács jeles fiatal mérnöke, kinek tehetségét ezenkívül számos bérház és középület dicséri. Az új építkezés gyors megvalósításának érdeme az elnököt, Buschbach Péter országgyűlési képviselőt illeti első sorban, úgy szintén Zsigmondy Géza igazgató főmérnököt, ki műszaki képzettségével ellenőrizte az építkezést, általában a választmány valamennyi tagja, különösen Benke Gyula pénztárnok ismert buzgóságával elismerésre méltó munkásságot fejtett ki a pompás palota létrehozatala körül, mely az itt időző külföldiek beismerése szerint páratlanul áll a világon úgy berendezésre, mint nagyságra nézve. Mert tudvalevőleg a külföldi korcsolyázó-egyesületek társadalmi osztályok szerint szét vannak forgácsolódva, miért egy németországi, svájczi, vagy norvégiai korcsolyázó-egyesület sem oly népes, mint a budapesti korcsolyázó-egyesület. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page