Normál kép: 1895_Oldal_112_b.jpg   Méret: 770x607 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_112_b_nagykep.jpg   Méret: 1140x900 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Jazyg harczosok. (Traianus oszlopán.)
Képek Magyarország legrégibb korából.
A Szilágyi Sándor által szerkesztett «Magyar Nemzet Története» czimű műből.

Ismertető szöveg: A magyar régiség- és történettudomány legkiválóbb művelőit egyesítette Szilágyi Sándor a már olvasóink előtt is ismeretes nagy mű létesítésére, a melyet az Athenaeum-társulat tesz közzé tiz kötetben. Az első kötet immár a közönség kezében, van, s fele részében hazánknak a honfoglalás előtti, fele részében pedig a honfoglalás korabeli s a nemzet megszilárdulásának történetét tárja elénk egészen Szent István haláláig. A tudós irók tollához segítségűl szegődik festőművészeink ecsete is; a tudósok kutatásának eredményeihez a szemléltető eszközök, az illusztrácziók egész gazdag csoportja járul, hogy irásban és képben egyformán feltámaszszák a múltat halottaiból.
Úgy hiszszük, olvasóink előtt nem érdektelen néhányat bemutatnunk az illusztrácziók ama gazdag csoportjából, a mely ez első kötetet disziti. Előbb a honfoglalás előtti kor történetéhez, aztán a magyar nemzet legrégibb korához adott illusztrácziók közül sorolunk fel néhányat.
...
A jazygok harczias népe, mely annyi sok bajt okozott a rómaiaknak és többi szomszédainak, a Duna-Tisza közét lakták s különösen feltüntek az által, hogy nem csak maguk, hanem lovaik is pikkelyes pánczélba voltak burkolva, mint ez a jazig lovasokat ábrázoló képen látható. Ezen kép szintén az emlitett Trajanus-oszlopról van másolva, valamint ama másik is, mely gyalog jazig harczosokat ábrázol. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 7.)A jazigok elővédtörzsei 18-50-ben költöztek be a Kárpát-medencébe. Korai leleteik a nyakperecek, gyűrűs markolatú kardok, karneolgyöngyök a Közép-Tisza vidékén. Megjelenésüktől kezdve szövetségesi viszonyban voltak a kvádokkal és germánokkal, és ellenségei voltak a rómaiaknak. (Forrás: users.atw.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page