Normál kép: 1895_Oldal_211_b.jpg   Méret: 675x976 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: - Nem marad egyéb hátra, mint udvariasan elbucsúznunk egymástól.

Ismertető szöveg: "... Most a beszélgetés elérkezett ahhoz a ponthoz, a mely Ben Omart és Szaukot kiválóképen érdekelte. Antifer mester ismerte a sziget szélességi és hosszúsági fekvését s így nem volt egyéb dolga, mint a hogy a két pont átvágási helyét a tengeri abroszon megkeresse. Igen megérthető, hogy sietett is ezt végrehajtani. Fölkelt és semmi kétség se foroghatott fönn a könnyed meghajlása és azon taglejtése iránt, a melylyel az ajtóra mutatott. Nyilván fölszólítás akart lenni a Omar és Szauk urak távozására. Meg kellett tenni és így szólt:
- Most, miután teljesítettem a küldetésemet, a melyet a Kamilk pasa végrendelete rám bízott...
- Nem marad egyéb hátra, mint udvariasan elbúcsúznunk egymástól, - felelé Antifer mester, és miután a legközelebbi vonat tíz óra és harminczhét perczkor indul...
- Tegnap óta tíz óra és huszonhárom perczkor, - javította ki Trégomain Gildas.
- Csakugyan, tíz óra és huszonhárom perczkor, - ismétlé Antifer mester. - Nem akarnám önt, kedves Ben Omar úr, sem az ön első segédét, Nazim urat annak a kellemetlenségnek kitenni, hogy a gyorsvonatról lekéssék..." (Antifer mester csodálatos kalandjai. Verne Gyula legújabb regénye. Fordította Huszár Imre.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page