Normál kép: 1895_Oldal_321_a.jpg   Méret: 529x938 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Törvényhozó. Fadrusz János szoborműve.

Ismertető szöveg: Az új igazságügyi palota egyesíti magában a kir. kúria, az ítélőtábla, a kir. fő- és koronaügyészség helyiségeit, a melyek közös tető alá véve, jóval kevesebb költség ráfordításával is nagyobbszerű monumentális épület emelésére nyújtottak módot, mint a milyet egyenként kaphattak volna, nem is említve azt a kényelmes adminisztrácziót, a melyet a közös palota e hatóságokra nézve lehetővé tesz.
...
Senyei Károly szép művétől jobbra s balra, ugyanabban a magasságban helyezik el a két törvényhozó ülőszobrát. E szobrokat Fadrusz János mintázta, a kinek neve oly hamar ismeretessé lett széles e hazában. A képünkön látható alak szakit minden szokásos felfogással. A művész szembenézett az erős kritikával, a melyet a teljesen meztelen alakok készítésével előreláthatóan maga ellen zudított. A magasban: ülő törvényhozók méltóságával és elhelyezésével mintegy ellenkezni látszik e meztelenség, de azt még a legélesebb kritika is kénytelen lesz elismerni, hogy a herkulesi alakok, melyek kitünően fejezik ki a kérlelhetlen, meg nem vesztegethető szigort, pompás studiumok. Különösen a birói pálczát tartó alakról mondható, hogy valóságos izom-tanulmány. A törvénytáblára mutató alak gyöngédebb és inkább az értelem erejét akarja kifejezni a másik törvényhozónak ridegséggel határos erélyével ellentétben. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)Néprajzi Múzeum főhomlokzata és a timpanon
Az épületet Hauszmann Alajos tervezte - eredetileg az Igazságügyi palota, a magyar törvénykezés háza céljára, amely magában foglalta a "magyar kir. kuria és a budapesti kir. itélőtábla helyiségeit".
Az épület azóta számos funkciót töltött be, ennek megfelelően jelentős változásokon esett át. ...
A timpanon felett háromfogatú diadalszekéren az Igazság istennőjének szobra látható jobbjában fáklyával, baljában pálmaággal /Senyei Károly/. Ennek két oldalán a "Törvényt adó" és a "Törvényt látó" alakot megmintázó ülő szobor látható /Fadrusz János/. (Forrás: szoborlap.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page