Normál kép: 1898_Oldal_081_a.jpg   Méret: 770x629 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_081_a_nagykep.jpg   Méret: 967x790 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A művészek üdvözlő iratának szekrénye.
A Lotz-ünnepélyről. - Weinwurm fényképei után.

Ismertető szöveg: Lotz ünnepe.
Nagy fénynyel folyt le a múlt február 27-én, este az az ünnep, a melyen a magyar művészek, egyesülve a művelt társadalom szine-javával, hódoltak Lotz Károly nagy művészetének s dicsőítették a mester halhatatlan érdemeit. Huszonhatezer gyertyalángnak megfelelő villamfény világította be az iparművészeti palota nagy csarnokát, mely karcsú oszlopaival és pazar diszítésével a regés pompájú Alhambrához volt hasonlítható.
Jól mondta Feszty Árpád, az ünnep-rendező bizottság elnöke, megnyitó-beszédében, hogy legértékesebb az a koszorú, melyet a művésztársak egyeteme nyújt át a mesternek. S művészeink érdemes seregének ilyen tüntető hódolata valóban rendkívül kedves, megható jelenet volt.
...
A Lotz Károlynak átnyújtott emléktárgyak között vannak művészi becscsel birók is, melyek közül néhányat képben is bemutatunk. Legszebb az összes művészek által átnyújtott ezüstérem, mely még 1885-ben, az opera mennyezeti festményének befejezésekor készült, úgyszintén az az üdvözlő irat is, melynek kiséretében az érmet átnyújtották. Ez iratot annak idején elsőül Munkácsy Mihály irta alá. Az üdvözlő irat pompás bőrtáblába volt illesztve, melynek első oldalát haránt vonalban, nemes ízlésű ezüst babérág ékesíti, az ajánlás pedig és a magyar stilű diszítmény sikerűlt bőrmetsző munka. A táblából finom fonású bőrzsinóron pecséttartó csüng le, s ebbe van beletéve az ezüst érem. Az egész egy díszes bőrtokba van helyezve, mely szintén bőrmetszésű diszítéssel és antik modorban tartott ezüst-kapcsokkal van ellátva. A diszmű Várdai Szilárd tanár jeles tervező tehetségét dicséri.
Az iparművészeti iskola tanárkara sötétzöld bársonyvánkoson szabadon fekvő és természet után készült tömör ezüst babérágat nyújtott át, melynek ezüstszalagjára az ajánlás van vésve. Az ágat Mátrai Lajos tanár mintázta, az ötvösmunkát pedig Herpka Károly ötvös-tanár végezte.
Általános derültséget keltett az orsz. mintarajziskola tanárkarának ajándéka: egy értékes csibuk. A mester tudvalevőleg szenvedélyes csibukozó, bár újabb időben orvosai ezt a szenvedélyét mérsékelni iparkodnak.
Az örömünnepet lakoma és hajnalig tartó tánczmulatság zárta be.
Az ünnepet követő napon is egymást érték a mester műtermében a tisztelgők: egyesek és küldöttségek. Ezek között volt a Képzőművészeti Társulat választmánya, melynek élén gróf Andrássy Tivadar elnök közölte a művészszel, hogy a Társulat az ünnep emlékére ezer forintos Lotz-dijat alapított, melyet kizárólag maga a mester lesz jogosítva adományozni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page