Normál kép: 1898_Oldal_088_a.jpg   Méret: 770x1126 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_088_a_nagykep.jpg   Méret: 1138x1665 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Petőfi apotheozisa. - Zichy Mihály rajza.
A Petőfi-albumból.

Ismertető szöveg: Petőfi-album, a Petőfi-társaság megbízásából szerkesztették Bartók Lajos, Endrődi Sándor és Szana Tamás. Az 1848-iki márczius ötven éves fordulóján e nagy és díszes albummal hódol a Petőfi-társaság a nagy költő emlékének. A 263 lapra terjedő negyedrét album első sorban az 1848-49-iki Petőfit, a lánglelkü forradalmi dalnokot ünnepli, a ki szabadságszeretetét halálával pecsételte meg. Közleményei mind Petőfire vonatkoznak, az illusztrácziók pedig szemléltetik életének különböző mozzanatait. Ezek közt érdekes Roskovics Ignácz festőművésznek Petőfiről készített arczképe, melyet a nagy költőnek egyetlen s már elmosódott daguerreotyp arczképe után rajzolt. Ezt lapunk is közli mai számában, valamint Zichy Mihály illusztráczióját: a költő apotheozisát. Közöljük még az albumból mutatványul Jókai bevezető czikkét és Hatala Péternek márczius 15-éről szóló visszaemlékezését. A gazdag tartalmu, díszes albumot, mint egy történeti nagy átalakulás és egy lánglelkü költő emlékére szolgáló művet bizonyára nagy érdeklődéssel fogadja a magyar közönség.
Szöveg és képek a költő dicsőségét hirdetik. Jókai bevezető czikke nyitja meg az albumot: "Petőfi ötven év után", és szintén ő ir "A márcziusi fiatalságról", melynek maga is dísze volt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page