Normál kép: 1898_Oldal_104_a.jpg   Méret: 770x602 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_104_a_nagykep.jpg   Méret: 1617x1266 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Márczius 15-ike Budapesten. - Ünnepély a budavári honvédszobor előtt.
Weinwurm fényképe.

Ismertető szöveg: Márczius 15-ikének ötvenedik évfordulója.
Nagy eszmék diadalát ünnepli a magyar nemzet minden év márczius 15-dikén, a mely napon 1848-ban a gondolat szabadságával együtt a föld s a nép fölszabadulásának korszaka is fölviradt hazánkban. Az 1860-diki újra ébredés óta soha sem mulasztja el ez ünneplést a kegyelet és lelkesedés, mely nemzedékről-nemzedékre szállva, minden tavaszszal újúlt erővel lobban fel a szivekben.
Az idén ötvenedikszer újúltak meg az 1848-iki márczius nagy emlékei. A félszázados évforduló különösebb melegséggel töltötte el a honfi-kebleket. Országszerte ünnepet ült most a legkisebb falu is. De legnagyobb és legfényesebb volt az ünneplő mozgalom Budapesten, az első márczius 15-ike eseményeinek színhelyén, melynek 600,000 lelket haladó népessége mintegy különösebb jogot tartott e nagy évforduló megülésére. Lobogó-díszt öltött az egész főváros és nemzeti színű jelvényekkel diszíté kebelét főleg az ifjúság, mely az irók, művészek és társadalmi egyesületek seregéhez csatlakozva, rendkivüli élénkségűvé tette a fényes útczákat.
...
Négy óra után a gyülekezet menetté sorakozott s megindult, hogy Budavárában megkoszorúzza a honvédszobrot. A széles körutat egészen ellepte a gomolygó menet. Sok zászlót vittek, a zenekarok játszottak. Az éljenzés egy pillanatra sem szünetelt. Egy órába került, míg a várba följuthattak.
A honvéd szobor körűl kellő rendet tartani nem lehetett a nagy tolongás miatt s a szónokok hangja elveszett a zsibongásban. A szocziálisták itt is tüntetni akartak, de szándékukat a közönség nyugodt elemei meghiúsították.
A szobor előtt Meszlényi Lajos és az öreg Lakatos Miklós képviselők mondtak hazafias beszédeket. Gramling Frigyes a joghallgatók, Klein Pál az iparosok nevében szólt; Kun Béla debreczeni joghallgató "Félszázados.ünnepen" czimű költeményét szavalta el. E közben koszorúkkal borították el a szobor talapzatát. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page