Normál kép: 1898_Oldal_121_a.jpg   Méret: 549x718 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az Egyesült-Államok rendőre visszatartja a spanyolt Kuba támadásától.
Amerikai politikai torzkép.

Ismertető szöveg: Izgató politikai torzképek az amerikai hirlapokban.
A hazafias közvéleménynek szenvedélyesebb kitöréseire mindenütt igen könnyen ráütik a "sovinizmus" bélyegét s különösen hamar megkapják e túlzó czímet a francziák, kiktől maga a szó is (Chauvin, chauvinisme) származik. Pedig bizony a nemzeti önérzet és hiúság szertelenkedése egyebütt is akárhányszor neki vadúl, ha alkalom adódik rá. Ilyen szertelenkedést látunk most az amerikai Egyesült-Államokban, melyeknek polgárságát valóságos lázas ingerültségre, sőt háborúval fenyegető ellenségeskedésre tüzelt a "Maine" nevű pánczélos hadihajó elsülyedése, mely a folyó évi január 25-ike óta Kuba szigeténél Havanna kikötőjében állomásozott, hogy a forradalomtól már évek óta dúlt szigeten tartózkodó amerikaiakat szükség esetén megoltalmazza.
Az Egyesült-Államok, mint tudjuk, az általuk különben is gyűlölt spanyoloknak tulajdonítják a hatalmas hajó és legénysége elpusztítását, s ezért most boszút liheg az amerikai közvélemény. Az e miatt támadt politikai mozgalomban még az amerikai szépirodalmi lapok is részt vesznek olyan képek közlésével, a melyek rendkívül alkalmasok az izgatásra. E jelenség példázására mi is bemutatunk két lázító torzképet, melyeket a "Leslie's Weckly" czímű amerikai lap közölt.
Az egyik kép egy mord arczú spanyolt ábrázol spanyolosan bekötött s kalappal (bolero) födött fejjel, a mint hátulról egy rendőr keze galléron ragadja. A rendőri kéz kabátujján látható U. S. betűk az Egyesült-Államok (United States) ismert kezdőbetűi, melyek egyszersmind közszolgálati jelvények épen úgy, mint Francziaországban az R. F. (République Française = Franczia-köztársaság). Az egyesült-állami rendőr Kuba támadásától rántja vissza a spanyolt, kit különben is szeretne az utolsó amerikai becses birtokától megfosztani, a szép szigetet új tagúl az Egyesült-Államok csoportjába beiktatni, s ezzel közelebb vinni a teljes megvalósuláshoz azt a Monroe-féle ismert tant, hogy "Amerika az amerikaiaké". A másik kép a yankeek általános jelképi alakját, "Samu bácsit" (Oncle Sam) ábrázolja, a mint ereje tudatában fölgyürkőzve kiköszörűlt kardja élét pengeti, hogy ellenfelét megfélemlítse. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page