Normál kép: 1898_Oldal_139_b.jpg   Méret: 770x620 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_139_b_nagykep.jpg   Méret: 1446x1165 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A magyar országgyűlés két házának együttes díszülése a képviselőházban április 11-én.
Ellinger Ede pillanatnyi fényképe.

Ismertető szöveg: Az április 11-diki ünnep.
A törvényhozás azon határozata folytán, hogy az 1848-diki törvények létrejöttének 50-dik évfordulója a szentesítés napján, április 11-ikén a király részvételével országosan ünnepeltessék meg: az országgyűlés két háza április 11-én közös díszülésre sereglett össze a Sándor-utczai képviselőházban.
Ilyen ünnepélyes közös ülés csak ritkán szokott előfordulni, legutóbb az ezredév megünneplése alkalmából tartatott az új országház nagy kupolatermében.
A mostani közös gyűlés külső fényben is a legünnepiesebbek közé tartozott. Az elnöki tisztet a képviselőház elnöke, Szilágyi Dezső és a főrendiház egyik alelnöke, gróf Károlyi Tibor vitték; a gyűlést gróf Károlyi nyitotta meg. Szilágyi Dezső pedig bemutatta báró Bánffy miniszterelnök átiratát, mely szerint a 48-diki törvények megalkotása emlékének megünnepléséről szóló országos határozatot Ő Felsége legkegyelmesebben szentesítvén, az mint f. évi V. törvényczikk az Országos Törvénytár útján kihirdettetett. A királyhoz intézett hódolati föliratnak zajos éljenzésektől kisért fölolvasása után a rövid ideig tartó ülés véget ért. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page