Normál kép: 1898_Oldal_165_a.jpg   Méret: 543x762 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Koroknyai Ottó.
Erdélyi fényképe után.

Ismertető szöveg: Koroknyai Ottó.
1856-1898.
Koroknyai Ottó, a jeles festőművész elhunyt ápril 27-ikén este Budapesten, 42 éves korában. Barátai már régen tudták, hogy a derék embert nagy betegség sorvasztja, melyre hiába keresett gyógyulást Olaszország szép ege alatt is. Gégesorvadása az ezredévi kiállítás bezárása után kezdődött, mikor a kormány által megvásárolt nagy történeti képét, ("Mátyás király Bécs előtt") részben átdolgozta egy hideg teremben és meghült. Koroknyai gyorsan tünt föl 1886-ban, mikor a "Javíthatatlan" életképével tizenkilencz versenyző közül elnyerte a 6000 frankos Munkácsy-díjat. Ezzel a szép tehetségű fiatal ember Párisba ment s Munkácsy oldala mellett tanult tovább. Koroknyai (családi nevén Trost) Budapesten született, de családi körülményei következtében fiatal gyermek korában Bécsbe jutván, ott végezte be iskoláit. 1871-ben a bécsi képzőművészeti akadémián iratkozott be, majd Angeli és Makart tanítványa lett. Nem sokára visszajött hazájába, és Baranyában, Bácsmegyében, Somogyban töltött hosszabb időt, s itt ismerkedett meg a magyar néppel. Sok arczképet festett ekkor, de ekkor festette jó magyar zamatu első életképeit is. Ezek voltak: "A javíthatatlan." "Hogy meguőttél." "Olyan." 1885-ben jött Budapestre a Benczur mesteriskolájába, de megnyervén a Munkácsy-dijat, csakhamar Párisba utazott. Itt finomúlt izlése, felfogása, előadásában erőteljesebbé vált. A franczia fővárosban készült egy drámai tárgyú életképe: "A meggyilkolt háza előtt." Arczképeket a párisi Szalonban is állított ki. Hazatérvén 1891-ben, egy évet Alcsuthon, József főherczeg birtokán töltött. Szorgalmasan dolgozott, vázlatokat csinált, arczképezett s históriai tanulmányokat tett, nagyobb történeti művekhez készülvén. De csak egy nagy képet a győzelmes Mátyásnak Bécsbe vouulását bírta már megfesteni. Betegségére enyhülést keresni nejével, Kotsi-Horváth Jolán festőművésznővel, tavaly őszszel Olaszországba ment, de csak betegebben jött vissza. Szelleme, teste megtört, és a halál sok szeuvedésnek vetett véget, de nagy becsvágyat is ragadott el. Temetéséről a képzőművészeti társulat gondoskodott. Április 30-ikán tették sírba megkoszorúzott koporsóját a kerepesi-uti temetőben. A végtisztességen valamennyi művésztestület képviseltette magát, ott volt azonkivül a budapesti művészkolónia valamennyi tagja. A gyászszertartás után Hock János, mint a Nemzet Szalon alelnöke, az elhunyt pályatársai nevében mondott bucsubeszédet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 8.)[2007-ben] Helyreállították Koroknyai Ottó Mátyás Bécs előtt című festményét a nagyváradi püspöki palotában. Restaurált állapotában díszíti a nagyváradi római katolikus püspöki palota egyik termét Koroknyai Ottó monumentális alkotása, a Mátyás Bécs előtt című olajfestmény. A 7x5 méteres műalkotás helyreállítását a napokban fejezte be Kiss Lóránt és Pál Péter, a marosvásárhelyi restaurátorok két hónapi munkáját Molnár Dénes képzőművész és a kolozsvári képzőművészeti egyetem restaurátor szakának három hallgatója segítette. (Forrás: kronika.ro)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page