Normál kép: 1898_Oldal_250_a.jpg   Méret: 770x1301 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_250_a_nagykep.jpg   Méret: 884x1494 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kossuth Lajos arcképe Pestmegye gyűléstermében . - Roskovics Ignácz festménye.

Ismertető szöveg: "A kép, melyet Pestmegye az akkori alispán, Földváry Mihály indítványára még 1894-ben rendelt meg, Roskovics Ignácz jeles festőművészünk sikerült műve. Életnagyságban s férfi kora delén, 1847-iki alakjában ábrázolja Kossuth Lajost, ki a megrendelés utasítása szerint Pestmegye zöld asztalánál, szokott könnyed szónoki állásában tűnik elénk. Deli alakját sötétzöld szinű s karneol-gombokkal megrakott atilla, fekete selyem mellény és vadgalamb szinű nadrág födi. Az atilla nyakára széles inggallér hajlik ki s oldalán vörös zsinórtartón egyszerű diszkard csüng. Arczán nyájas szelídség ömlik el; de homlokán s ajkai körül borongás ül s kék szemeinek villogó tüze törhetetlen erélyt fejez ki. Jobb kezében iratcsomót szorít, míg baljával könnyed szónoki mozdulatot tesz. A háttérben könyves polcz és Pestvármegye czímere egészíti ki a kép színeibe rejtett komoly hangulatot.
A méltóságos hatású képet az elnöki emelvény mögött, a terem főfalán helyezték el, melynek közepét ő Felsége életnagyságú arczképe, Benczúr Gyula műve, díszíti. Kossuth képét ettől balra függesztették föl, míg ugyanattól jobbra Deák Ferencznek hasonló nagyságú arczképe látható. "Az élet és a halál, meg az idő igy egyenlíti ki az ellentéteket s egyesíti a nemzet nagy alakjait", monda találóan egyik napilapunk."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page