Normál kép: 1899_Oldal_107_b.jpg   Méret: 752x979 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Mark Twain

Ismertető szöveg: "Az amerikai irodalom, bár egészben véve nem virágzott fel annyira, mint a gazdasági élet óriási föllendülése mellett várni lehetett volna, mégis egy-két kiváló tehetségű mívelőjével tekintélyes helyet foglal el a nagy európai nemzetek irodalmai mellett. A dráma terén ugyan alig alkottak valami figyelemre méltót az amerikaiak, a lírai költészet művelői között is kevés van, a ki a tengeren innen is ismertebbé tudta volna tenni a nevét, de a regény s kivált a rövidebb novella jeles és világszerte szívesen olvasott mívelőkre talált Amerikában. Közöttük Poe Edgár és Bret Harte mellett a legismertebb és legbecsültebb az amerikaiak eredeti és elmés humoristája: Mark Twain. A jeles amerikai író, a budapesti lipótvárosi kaszinó meghívására, hol e hó 25-én felolvasást tart, e napokban meglátogatta fővárosunkat s ez alkalomból itt adjuk arczképét és életrajzát" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))

"Kevéssel 8 óra után belépett Mark Twain a terembe, hol harsány éljenzéssel fogadták. Mikor a zaj elcsillapult, a hírneves iró belekezdett az előadásba és kis szünetekkel megszakítva elmon­dott négy humoros karczolatot, melyeket a közön­ség már mind ismerhet Mark Twain könyveiből, de a melyek - legalább a hatás tekintetében - ujaknak tetszettek, úgy megelevenedtek az ő elő­adásában. Mert Mark Twain párját-ritkitó előadó. Otthonosan érzi magát a felolvasó-asztal előtt, a honnét csevegőn könnyedén hangzanak a szavai. Az egész ember kész színész számba megy. Megfe­lelő taglejtéssel kiséri szavait, a melyhez a szem és arczkifejezés is mindig talál. S mikor másokkal folytatott humoros párbeszédeit adja elő, érvényre juttatja a különböző hangárnyalatokat is. Fárad­hatatlan beszélő, a ki önmaga is élvezni látszik elő­adása közben." Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 14. sz. (1899. április 2.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page