Normál kép: 1899_Oldal_134_b.jpg   Méret: 770x504 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_134_b_nagykep.jpg   Méret: 1130x740 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Szamoai-szigetekről - Szamoai benszülött harczosok

Ismertető szöveg: "1898 november havában nagy többséggel Mataafát választották meg királynak. A megválasztott róm. katholikus, már 60 éves, de igen jó erőben levő értelmes öreg úr. Az angoloknak és éjszak-amerikaiaknak azonban nem tetszett ez a választás; kieszközölték tehát, hogy aamerikai származású Chambers főbiró a választást érvénytelennek nyilvánítsa s az angol-protestáns, fiatal Tanút kiáltsa ki király-jelöltnek. Mataafa pártja azonban oly erős (6-7000 fő) volt, hogy Tanú híveit (1100 fő), kik épen újév napján Apia fővárosát megtámadták, egy nap alatt tönkretették" [...] "Erre pár hétig csend volt, de főkép egy Kautz nevű éjszak-amerikai hajóskapitány fondorkodásai folytán márcziusban újból megkezdődtek az ellenségeskedések, s bár a fehérek elég bölcsen megelégedtek azzal, hogy csak a feketék harczoljanak és azok vére folyjon, néhány európai is szenvedett az ágyúgolyóktól, miért aztán a németek és a két angol konzul között egészen nyilt ellenségeskedés támadt." [...] "Mataafa teljes diadalt aratott ugyan ellenfelén, de győzelmét szamoai ember létére ritka mérséklettel zsákmányolta ki. Ellenségeinek leégettette ugyan a házait s elszedte minden vagyonát, de a foglyokat sem le nem kaszaboltatta, sem meg nem csonkittatta, mint régebben szokás volt, hanem részben deportáltatta, részben aránylag csekély váltságdíjért szabadon bocsátotta, a fehér embereknek pedig épen semmi kárt nem okozott" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 16. sz. (1899. április 16.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page