Normál kép: 1899_Oldal_473_a.jpg   Méret: 770x551 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_473_a_nagykep.jpg   Méret: 935x670 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: XVI. Lajos családja a Templeben
A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő egykorú metszet után

Ismertető szöveg: "A királyi családnak Parisba történt visszatérését követő, mind fenyegetőbb események sötét vigasztalanságában Madame Elisabeth az, a ki nagy lelki erejével, áhítatos türelmével a szenvedések közepette is fentartja annak tagjait, hogy egészen össze ne roskadjanak a sok megpróbáltatás alatt. A párisi nép maga is tudja ezt és elnevezi őt "Sainte Genevieve des Tuileries"-nek, a Tuileriák szent Genovévájának. Pedig ő is olyan lelki rázkódtatásokat szenved, hogy, a mint mondja, nagyon nehéz neki a vigasztalás nagy forrásához: az imádsághoz folyamodni. Az 1792. év június 20-ikának délutánján, midőn a felbőszített nép betódul a Tuileriákba, megható jelét adja bátorságának, halálmegvetésének. Veszélyben gondolván XVI. Lajost, kiszakítja magát a nők köréből és kétségbeesetten a királyhoz rohan, a ki tétovázva áll a fenyegető tömegelőtt. "Itt van az osztrák nő!" kiáltják erre, a mint megpillantják, a királynénak tartva őt s ütésre emelt kézzel rohannak feléje. Az ott levő tisztek fölvilágosítják a tömeget tévedéséről s a herczegnő tisztelt nevének hallatára lebocsátkoznak az imént még fenyegetően fölemelt karok. "Ah !" monda a herczegnő, "hadd higyjék, hogy én vagyok a királyné. Ha meghalok helyette talán megmenthetem őt." ... " (Forrás: Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól, Budapest, Franklin-társulat, 1990)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page