Normál kép: 1899_Oldal_522_a.jpg   Méret: 646x890 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Dudley.
Egykorú festmény után.

Ismertető szöveg: Róbert Dudley, L. gróf, Erzsébet angol királynő kegyeltje, a hollandi államok helytartója s az angol hadsereg fővezére, szül. 1532., megh. 1588 szept. 4. L. legifjabb fia volt az 1553 kivégzett s Grey Janka tragédiájában szereplő Northunberlandi hercegnek. Maga is huzamosabb ideig a Towerban volt elzárva, hol kemény bánásmódban részesült. Itt pillantotta meg a nővére Mária királynő parancsára szintén fogva tartott Erzsébet hercegnőt, aki azután trónralépése után kegyével megajándékozta és szeretőjének is fogadta. Erzsébet 1558. főlovászmesterré, majd titkos tanácsosává léptette elő s javakkal is megajándékozta. És L., kinek jellemének a hiuság egyik fettünő vonása volt, minden tartózkodás nélkül kihasználta az uralkodónő kegyét s nemsokára korlátlan hatalomra tört; sőt egy ideig Erzsébet kezére vágyakozott s ármányaival meghiusította Erzsébet tervezett házasságát egy osztrák főherceggel. Neje a szépségéről hires Robsart Amy volt, kitől azonban elválva élt s kinek korai és váratlan halálát sokan méregnek tulajdonították, melyet neki maga L. nyujtott volna. Walter Scott Kenilworth c. regényében ezt a gyanut érdekesen és szövevényesen felhasználta. L. Stuart Mária viszontagságos életében is kétszer szerepet játszott. Erzsébet királynő, kit az elbizakodott L. gyengédtelen célzásai sértegettek, 1563. azzal a tervvel foglalkozott, hogy kegyeltjét Stuart Máriával összeházasítja. ezt a tervet azonban Mária büszkén visszautasította. Később, midőn a skót királynő (1568) angol földre menekült, L. titokban előmozdította annak a Norfolk herceggel tervezett házasságát; nemsokára azonban ő maga jelentette föl a titkos szövevényt Erzsébetnek, ki őt már korábban Leicester gróffá és Denbigh báróvá nevezte ki, most pedig újabb javadalmakkal megajándékozta. 1577. a bizalmas viszony Erzsébet és közötte egy időre megszünt. L. ugyanis Latticc Knollyst, Essex Walter gróf özvegyét vette el titkon nőül, akinek férjét a közvélemény szava szerint hasonlóképpen méreggel tette el láb alól. Hosszabb idő elteltével azonban Erzsébet újra megbocsátott neki és újra kegyeibe fogadta. 1585. azon angol segélyhadak fővezére lett, melyek a hollandok segélyére siettek a spanyolok ellen. L. új tisztében korlátlan önkénnyel és kegyetlenséggel járt el s arra kényszerítette a megszorult hollandokat (1586 febr.), hogy őt helytartójuknak s hadseregük fővezérének ismerjék el. Minden jel arra mutatott, hogy az elkényeztetett L. nem csekélyebre, mint egyeduralomra törekszik s segélyére utalt nemzet felett. A sok panaszra végre Erzsébet kénytelen volt elbizakodott kegyeltjét 1587. visszahivni; kárpótlásul azonban ama hadsereg fővezérévé nevezte ki, mely az angol fővárost és a partokat a fenyegető spanyol armada ellen megvédendő vala. Alig hunyta be L. szemeit, midőn a takarékos királynő kegyeltjének összes javait lefoglaltatta s nyilvánosan elárverezte, hogy eképen a reá fordított kincseket visszakapja. Kegyeit egyébként L.-nek ekkor 21 éves mostohafiára, Essex Róbert (l. o.) grófra ruházta át. V. ö. Bekker E., Elisabeth u. L. (Giessen 1890). L. az Erzsébetről szóló munkákat. (Forrás:Pallas nagylexikon)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page