Normál kép: magy_mueml01_0106.jpg   Méret: 770x760 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: magy_mueml01_0106_nagykep.jpg   Méret: 1595x1575 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: A szepes-váralljai templom az 1776-ban történt püspökség alapítása óta székes-egyház...
Az átmeneti korból való ikertorony, a délen ahoz csatlakozó melléképülettel jelen tárgyalásunkhoz tartozik; mig a csúcsíves Zápolya-féle kápolna a XV-dik század végének szüleménye, arról tehát csak későbben szólhatunk.A nyugati régi homlokzatnak eredeti részét képezik a félkörrel zárt főkapu és a tornyoknak, valamint keskeny egyszerü, ugy kettős ablakai és az emeleteknek félköríves friessel ellátott párkányzatai. Későbbi hozzáadások az esetlen támak, a tornyok allján, a főkapu fölötti csúcsíves ablak, és minden, mi a tornyok négyege fölött látható, nevezetesen a czopfos attika, mely, mint a vidéknek Lengyelországból jött különczsége, igen gyakran fordul elő a szepesmegyei épitményeknél, sőt még Sárosba is elterjed.
A mostani épület ... három különféle korszakban emelt főrészből áll: a legrégibb a világosabb szinü, ennek keleti részét a XV. században lerombolták, és helyette tágas szentélyt épitettek; a század vége felé pedig Zápolya István, János királynak atyja, az igen csinos, dél felé fekvő kápolnát csatolta.
A legrégibb templom praepositura-templom volt; a praepositurát pedig, egész valószinüleg III. Béla alapította; tehát ennek emelése a magyar emlékszerü épitészek lendületének korába esnek. Egyébiránt e templom a tatárjárás alatt szenvedett, s ezt alkalmasint Mátyás prépost (1239-1258) restaurálta, még pedig a már nevezetesen fejlődött román stylben; sőt meglehet, hogy az első épület csakis szükségleti volt, és a mostaninak legrégibb részei egészen a tatárjárás után keletkeztek, mit a föpillérnek alkotása igen valószinüvé tesz. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)Püspöki székesegyháza helyén 1140-ben már állott egy román templom. A jelenlegi kéttornyú Szent Márton bazilikát 1232-ben kezdték építeni és 1275-ig épült. 1382-ben a Corpus Christi kápolnával bővítették, de 1488 és 1493 között ezt a Zápolya kápolnával helyettesítették, itt láthatók a család síremlékei. A templomnak 15. századi freskói, táblaképei vannak. Károly Róbert megkoronázását ábrázoló freskója 14. századi. A székesegyházat 1873 és 1889 között barokk stílusban építették át. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page