Normál kép: 1855_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg   Méret: 770x341 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 1855_pix_Oldal_19_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2006x888 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az ivándai forrás.

Ismertető szöveg: Az ivándai ásványos forrás.
Magyarország nagy számú ásványos vizei között ujabb időkben legnagyobb hirre kapott az ivándai keserü viz, mellynek gyógyerejéről több izben olvashattuk bel- s külföldi lapokban tekintélyes orvosok kedvező nyilatkozatait. Ugy hiszszük, olvasóink szivesen veendik e forrásnak némi rövid ismertetését.
Az ivándai kut, melly négy órányira fekszik Temesvártól, sem fürdőintézettel, sem más egyéb fürdői készülettel nem bir, s mintegy 16 év óta ismeretes. Kivevén a szállitási helyül szolgáló néhány lakházat, s a kuttól ide vezető vaspályát, mellyet a forrás tulajdonosa, temesvári kereskedő Nagy Mihály épittetett, nincs az egész környéken semmi, a mi arra mutatna, hogy az itteni vizet az egész birodalomba, távol külföldre, sőt tengerentuli vidékekre is szokták széthordani.
1843-ig csak a közel környék ismerte az ivándai vizet. A nevezett évben történt, hogy a Temesvárott összegyült magyar orvosok és természetvizsgálók társasága vegyészi nyomozás alá vette, s ezáltal nyert először is tudományos jelentőséget. - Illy vizzel telt palaczkokat küldött a tulajdonos a pesti egyetemi orvosi karhoz is, s az itten tett vizsgálat olly kedvező eredményü volt, hogy 5 év óta számos gyakorló orvos gyógyszerül ajánlja.
...
A ivándai viz gyógyhatása sokszorosan kitünt mind a pesti nyilvános gyógyintézetekben , mind pedig a bécsi cs. k. közkórházban. Dr. Balassa Pesten hatásosnak találta aranyeres bántalmaknál, dr. Hebra Bécsben bőrkiütéseknél, dr. Wachtel Pesten ártalmatlan hajtószernek gyermekágyi láznál, dr. Viszánik Bécsben agyvértolulásnál, szélhüdésre hajlandóknál, gyomor- és bélhuzam bajoknál, váltóláz utáni lépdagoknál stb.stb. Mások ismét más bajokban találták hasznosnak, miket itt egyenként elősorolnunk nem lehet. A közzé tett nyilatkozatokból kitünik, hogy az ivándai viz egyike a leghatásosabb oldószereknek. Egy-két, legfölebb 2 pohár e vizből igen szelid oldószernek bizonyult be, melly az emésztést nem zavarja, könnyen türhető és sem csikarást, sem más fájdalmakat nem okoz. Azonkivül ize is ollyan, hogy annak kellemetlensége felett a betegek soha sem panaszkodtak.
Mint tudjuk, e viz kelete napról napra növekedik, annyira, hogy a mult évben 80,000 palaczk jött belőle forgalomba, s folyó évben már 30,000 palaczkra történt megrendelés Bécsből. E körülmény arra birta a forrás tulajdonosát, Nagy Mihály urat, hogy eddigi füszer- és vegyes kereskedésével felhagyjon, s ezentul kevés czikkeli nagykereskedését üzhesse, mellyek között legnevezetesebb az ivándai keserü viz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. április 29.)Ivánd románul Ivanda, falu Romániában, a Bánságban, Temes megyében.
Temesvártól délnyugatra, Párdánytól északkeletre Torontálgyülvész és Szerbszentmárton közt fekvő település.
...
A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Párdányi járásához tartozott.
...
Keserűvízforrás - vizét a 20. század elejének adatai szerint "Ivándi Mars keserűvíz" néven hozták forgalomba. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page