Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_07_pix_Oldal_7_Kep_0001.jpg   Méret: 770x435 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_07_pix_Oldal_7_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2820x1594 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Veszprém város.

Ismertető szöveg: "...Veszprém városa a Balaton és Bakony közt elterülő vidék legnevezetesebb pontja, s egyike hazánk legrégibb városainak, mely már őseink bejövetelekor fennállott s Sz. István korában nagy virágzásnak indult. Ezen király alatt lett a királyné rendes lakhelyévé; püspökséget, káptalant, apáczazárdát és külön szabadalmakat nyert. Itt neveltetett Imre herczeg is. Gizella királyné után is több magyar királyné lakott itt; s tudva van, hogy a veszprémi püspökök eleitől fogva a "királyné kanezellárjai" voltak s azok megkoronázása is az ő jogaik közé tartozott. - A török idők alatt e város is sokat szenvedett s lakosai több izben vitézül tüntették ki magukat. - A legelső magyar tudományos egyetem itt állott fel a XIII. században, s akkor szünt meg, midőn Nagy Lajos a pécsi egyetemet állitotta fel.
Ámbár Veszprém város, külső tekintetben is mindinkább az ujabb kor jelleméhez simult, mindazáltal azon városainkhoz tartozik, melyben a régiség s az ódon jellem leginkább meglátszik. Épületei között nevezetesebb: a Gizella-kápolna, a püspöki templom s az alatta elterülő katakombák (kripták); a szép izléssel épült püspöki palota; a kanonokok lakásai, a gymnasium, a vármegyeháza, a sz. ferencziek és kegyesrendiek klastroma s temploma; a várral átelleni hegyen csinos ref. és evang. templom, zsinagóga stb. Az angol kisasszonyok nem régiben épült csinos zárdáját és templomát minap külön mutattuk be (V. U. f. é. 48 szám).
A városnak u. n. vár-része kősziklás hegyen emelkedik ki s ennek barna falai s bástyái körül a legszebb ujdonépitésü magánházak s középületek tünnek elő - mint azt mellékelt; képünk mutatja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page