Normál kép: 1856_pix_page_09_kep_0002.jpg   Méret: 770x802 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1856_pix_page_09_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1573x1639 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Priesznitz emléke.

Ismertető szöveg: Az éjszaki sark közén belül, egy kis folyó mentében, melly határt szab Svédhon s a Finn megyék között, Ofver Tornéo és Mattarengi falvak szomszédságában emelkedik Ava-saxa, egy hatszáz lábnyi magas halom, mellyet a földirások, czimzéseikkel nem igen fösvénykedve, hegynek kereszteltek. Itt történt, hogy 1732. évben Maupertius, franczia tudós, Onthier barátjának társaságában a párisi tudományos társulatnak megbizásából megelenvén a reá bizott méréseket végbe vitte; nagy bámultára az együgyü svéd gazdáknak, kik sem az idegent, sem mérő eszközeit nem ismerve, - midőn jelenségét maguknak máskép megmagyarázni nem birták, őt boszorkányosnak hirdetik. - Hetven évvel később Swanberg, hires svéd csillagász, szinte e helyet választá kisérleteinek s méréseinek pontjául, ugy hogy e halomra kettős fényt halmozott a tudomány. E halom azonban földirati fekvése miatt szinte még nagyobb mértékben nevezetes. - Köztudomásu dolog, hogy az északi tájak télen hónapokon át sem látnak napvilágot, - nyáron azonban folytonos napfényben ragyognak. - A sarkhoz minél közelebb fekszik valamelly hely, téli éjei ép ugy mint nyári nappalai annál hosszabbak. Spitzbergenben a nap egy egész holnapon át a láthatár felett ragyog, s ekkor sincs éj, nincs alkonyodás. - Ava-saxan ez minden évben csak egyszer junius 28-án történik, melly időben Mattarengi és Ofwer Tornéo falvakban sajátlagos élénkség uralkodik. Gazdag s fényes öltönyöket látni ekkor e kis falvak szurtos viskói között, aranyak ragyognak a hosszu fenyő asztalokon, miken különben éven át alig fordul meg ritka tüneményként egy-egy ezüst tallér, s a világ valamennyi nyelvét hallhatni akkor, hol különben holnapokon át csak a svéd hegylakó szilárd és nyers nyelve hangzik. - Ekkor svéd Norveghonból Oroszország s Európa legdélibb tartományaiból számos utas érkezik, s ritkán esik, hogy közöttük ne volna egy-egy kóbor angol különcz, ki, miután karácson ünnepét Rómában tölti, Ava-saxara utazott, hogy lássa életében az éjnélküli nappalt. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. február 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page