Normál kép: 1856_pix_page_45_kep_0001.jpg   Méret: 770x474 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 1856_pix_page_45_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2591x1595 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Temesvár

Ismertető szöveg: Egyik legnevezetesebb városunk képét mutatjuk be ismét olvasóinknak. Statistikai leírásához, mellyet Fényes Elek leghitelesebb és kimeritöbb ismertetése után közlünk, részünkről még azt is hozzá kell tennünk, miszerint Temesvár lakossága minden hazai vállalatnál, különösen pedig irodalmunk pártolásában a legelsők között említendő. Temesvár, kir. város, Temes vármegyében, s fővárosa a mostani Szerb Vajdaságnak és Temesi-bánságnak, Szegedhez keletre 13, Pesthez 37 mfd távolságra, lapályos vidéken, mellynél fogva levegője nem a legjobb, s a lázok nagyon uralkodnak. Különben egy vala a legcsinosabb s legszebb városaink közül, de az 1849-ki ostrom alkalmával igen sokat szenvedett. Áll t. i. Temesvár magából A belvárosból, egy várból és külvárosokból. A vár és belváros köröskörül kőfallal és erős sánczokkal van bekerítve, minélfogva az osztrák birodalom első rangú erősségei közé soroztatik. Külvárosai közt legszebb a Józsefváros. Itt megy el a Béga bajózható csatornája, melly a város kereskedését igen előmozdítja; söt az ivóvíz is ebből vezettetett csöveken át a városba. Temesvár székhelye a szerb vajdaság és temesi bánság polgári és katonai fökormányainak, a fö felebbviteli és megyei törvényszéknek, egy kincstári igazgatóságnak, föpostahivatalnak, a csanádi romai kath. püspöknek, káptalannak és seminariumnak; a temesvári n. e. óhitű püspöknek. Van itt továbbá kath. lyceum és gymnasiura, polgári és példányiskola, szinház, só-, harminczadhivatal, takarékpénztár, stb. Kórházai közül az irgalmas barátoké különösen kiemelendő. Népessége a városnak 1848-ban 29,081 lélek volt. Legtöbben vannak köztök római katholikusok, aztán n. e. óhitűek; de az itt egyesült reformátusok és ágostaiak üsszczeu usak600főre mennek; s a héberek is majd megközelítik c számot. Nyelvet illetőleg nemetek, szerbek, oláhok, magyarok. Mindenik hitfelekezetnek helyben van papja és temploma. A kézművesség és kereskedés itt igen virágzó; a liégán levő malmok hires lisztet őrölnek; van egy bőr, stearingyertya, szivar és vegytani termékgyár (ez utóbbi Mehalán), több posztós és tímár. Fő kereskedési ezikkek a gabona, liszt, szilvapálinka, méz, viasz, gyapjú, nyersbőr, szarvasmarha és sertés. - Temesvár I. Károly idejében már nevezetes város volt. 1413. Hunyady János várat épittete, s azt jól megerösité. Kinisi Pál temesi bán és parancsnok itt lakott; Dózsa György pedig a fellázadt parasztok vezére 1514- ben ugyan itt Báthori István és Zápolya János által megveretvén, borzasztó kínzásokkal végeztetett ki. A törökök 1552-ben Losonczy várkapitánytól a várat capitulatio erejénél fogva elfoglalván, magukat benne annyira megfészkelték, hogy csak 1716-ban vehette azt vissza Eugen herczeg igen elszánt és kemény ostrom után. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. julius 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page