Normál kép: 085-096_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 575x1039 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Csallóköz i uti-képek : Bárd Viczay Ádám síremléke Hedervárán

Ismertető szöveg: A Héderváriak hires várkastélya is jelenleg újított alakban, levont egykori sánczaíval angol díszkert közepett áll. Csupán há­ rom szöglettornya ad néki némi régibb tekintetet.Nevezetes fekvése is, mert előbb a három torony három külön vármegyében állott, e ponton érintkezvén Pozsony, Mosón és Győr megyék elöbbeni határai. A várnak egyébkint az ujabb időben is neve­zetes fénykora volt. Itt állott e század elején a tudományszeretö és mű­értő gróf Viczay Lörincz világhírű "Hédervári - Viczay-féle Múze­uma." Nevezetes volt különösen nagyszerü éremtára, olaj festmények­ben, rézmetszetekben dús képtára, fegyvergyűjteménye s egyéb ritka­sága. A múzeum kiadott jegyzéke máig keresett tekintélyes munka, de egyszersmind majdnem az egyetlen emlék is, melly ezen kincsek­ből ránk maradt. Az elhunyt gróf végrendelete szerint a gyüjtemények részint eladattak, részint az örökösök közt megosztattak, egy rész a franczia berontás alkalmával enyészett el. Forrás: (Vasárnapi Ujság 5. évf. 8. sz. (1858. február 21.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page