Normál kép: 385-396_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 762x1016 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Péczeli József

Ismertető szöveg: A ritka munkásság mellett, hasonlíthatlun honfiúi szerelem­től volt át meg áthatva Péczelink! Ez inditá arra, hogy nemzetünk­kel a jó franczia s angol munkákat megismertesse ennek tanúi a mesékkel kiadott beszéd s levelek is. Sokan voltak az ország nagyjai közöl, kik vele levelezés által gyakrabban érintkezének. őrizte 1828-ban csöndesen elnyugodott özvegye néhai Varjas Ka­talin, őrzik hálás szivü utódai az akkori nádor Sándor Leopoldnak, herczeg Kaunitznak, föhadvezér Hadiknak, gróf Telekieknek s más nagyoknak igen becses leveleit. Jó szive s felebaráti sze­retete csalhatlan bizonysága a Hervey sirhalmai" elé irott elő­ beszéd. Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 33. sz. (1858. augusztus 15.))Apja Péczeli Imre református prédikátor volt, ki Pécelen (Pest megye) először mint nemesi birtokos élt, később elszegényedett és nejének nemes Konok Sárának szikszói birtoka s lelkészi jövedelméből élt. Született 1750-ben Putnokon (Gömör megye) atyja 1775. júniusban meghalt és édes anyjával Szikszóra költözött, hol tanulását kezdte 1767-ben anyja a debreceni evangélikus református kollégiumba küldte, május 1-jén a felsőbb osztályba vették fel. Mint debreceni diák értette a latin, zsidó és arab, valamint a francia, német és angol nyelvet s kellő jártasságra tett szert a világirodalomban, a mellett, hogy a több tárgyakban is állandóan legelső volt társai közt és kitűnő tehetségével, szorgalmával és egyéniségének ritka kedvességével mindenkinek szeretetét megnyerte. 1777. szeptember 20-ától 1778. május 20-áig a főiskola seniora volt. Már Debrecenbe jövetelekor azonnal megnyerte Varjas János tanárának rokonszenvét, ki mint második atyja, oktatója s tanácsadója segítette pályára. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page