Normál kép: 505-516_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 721x899 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Almási Balogh Pál

Ismertető szöveg: "Almási Balogh Pál szül. 1794. okt. 18. Borsodmegyében N.Barczán nemes családból. A ritka tehetséggel megáldott fiatal alsóbb iskoláit Rimaszombaton végezte, honnan tanulmányai folytatására 1810. SárosPatakra és 1814. Kézsmárkra ment, hol a nagyhírű Adorján tanár alatt a törvényt hallgatta, de a melly iránt nem nagy kedvvel viseltetett. Rendes tanulmányain kivül már ekkor megismerkedett a franczia és olasz nyelvvel és ezek irodalmával. Kézsmárkról nemsokára ismét viszszatért S.-Patakra, hol az ottani főis­kolában taníttatni szokott tanulmányokat elvégezvén, s az angol nyel­vet is sajátjává tevén, 1817-ben Pestre jött az orvosi tudományok hallgatása végett, hol azokat legkitűnőbb sikerrel 1822. el is végezte.A következő évben elnyervén az orvostudori oklevelet, magát az emberiség javára a gyakorló orvosi pályának szentelte." Forrás:(Vasárnapi Ujság,5. évf. 43. sz. (1858. október 24.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page