Normál kép: 109-120_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: 770x871 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 109-120_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1402x1586 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Patkányharcz Londonban

Ismertető szöveg: "Leirhatlan azon zavar és rendetlenség, melly most a szabadon eresztett patkányok közt keletkezett; futkostak keresztülkasul, összevissza nyargalták a homokkal fedett küzdtért azon reményben, hogy valahol rést találnak az elillanasra. Ugyan, hogy lehet gyönyört találni illy barbár látvány­ban? kérdem magamtól, miközben figyelmemet a nézőkre forditottam, kik egy olly nemzet színéhez tartoztak, melly büszke, humánus törvényeire. E közben a patkánysereg nagy buzgósággal folytatta fölfedezési útját, ki erre ki amarra szaladgált valódi kétségbeeséssel. Lassankint néhányan kissé csillapodni látszottak, s a mint egymással találkoztak, összedugták fejüket, mintha tanácskozni akartak volna a teendők iránt, vagy épen örökre elbú­csúzni egymástól, mert már a kutyák, mellyekkel szembeszállandók valának, ugatásukkal jelentették, hogy készen állnak a támadásra. Most három patkány tünt szemünkbe, mellyek szorosan egymás mellé vonulva, mozdulatlanul álltak ott, mint három bakancsos, ha hátukat összevetve, s szuronyt szegezve várják be elleneiket. A legnagyobbik, melly közepett állt, figyelni sem lát­ szott a lármára, fakó farka öregségéről tanúskodott, bágyadt szemei vaksá­gát gyanittaták. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 10. sz. (1859. márczius 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page