Normál kép: 181-192_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x886 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 181-192_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 856x985 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Obrenovits Milos

Ismertető szöveg: "1808-ban végződött a harcz Szerbia nemzeti függetlensége elismerésével. A vad Cserny György ellenállhatlan vitézsége és értelmes erélyessége által emelkedett volt fel nemzete fejedelmévé. Obrenovits Milan a nemzet iránt szerzett érdemei jutalmául három kerület u. m. Rudnik, Posega és Usitze főparancsnoka lett. Milos oldala mellett maradott, és minthogy Milan inkább csak a kereskedés után járt, ő volt az igazi főparancsnok. Mikor az oroszok 1809-ben Oláhországba rontottak, Milan titkos megbizással elment az orosz főhadiszállásba, és ott hir szerint méreg által halt meg. Milos ekkor felvette mostoha testvére után az Obrenovits nevet, és ez időtől fogva kezdődik e Szerbia történetében olly nevezetes férfi önálló munkássága.Obrenovits Milos legottan egy Cserny György ellen intézett összeesküvésen kezdte pályáját. Mostoha testvére halála után t. i. a három kerület főparancsnoksága reászállottvolt, de a féltékeny Cserny György csakhamar a Rudniki kerület egy kis részére szoritotta. Más főnökök hasonló módon megszoritva összeesküdtek, legelébb csak a fejedelem tanácsosai eltávolitására. Milos beállott a titkos társaságba. Nem tudván irni maga, czinkosainak egy levelet iratott, a mellyben megigérte, hogy szükség esetére egynehány száz fegyveressel segitni fogja őket. E levelet felfogták. Cserny György táborozásra indult Milos ellen, bekeritette, és fogva elvitte Belgrádba, a hol a legfelsőbb törvényszék előtt mentenie kellett volna magát. Azt tanácsolták neki, tagadja el a levelet, de Milos sokkal büszkébb volt, hogysem ezt tegye, és nyiltan megvallotta, hogy e levél irását ő parancsolta. Ellenségeim előtt állok, mondá a biráknak, de tudom, hogy nem mernek engemet bántani, mert félnek a szerb nemzettől, a melly szeret. Csakugyan nem tettek semmit ellene, és egy intéssel elbocsátották,miután megigérte, hogy azontul hű lesz a fejedelemhez." Forrás: (Vasárnapi Ujság, 6. évf. 16. sz. (1859. április 17.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page