Normál kép: 313-376_pix_oldal_12_kep_0001.jpg   Méret: 770x855 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 313-376_pix_oldal_12_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 862x957 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Dr. Flór Ferencz

Ismertető szöveg: "Flór Ferencz orvosi pályája alatt a magyar tudományos irodalomnak is jelentékeny szolgálatokat tett. 1848-ig Bugát Pál társaságában l l éven át szerkeszté az Orvosi tár czimü lapot, mely az orvosi tudományoknak azon időben elsö és egyetlen szakközlönye volt. Buzgó munkásságáért a m. tud. akadémia még 1838-ban levelező tagjául választotta a természettudományi osztályba. Azon természetekhez tartozott, kikről Széchenyi azt mondja, hogy nem elégesznek meg a saját boldogságukra való törekvéssel, de másokat is boldogítani akarnak. Embertársainak nemcsak szenvedését kivánta enyhiteni, mint orvos, de jóllétüket is elő kivánta mozdítani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 29. sz. julius 16.)Már negyedéves orvosnövendékként, 1831-ben koleraorvosnak nevezték ki Kalocsára. Kisdedápolás című orvosi disszertációját Magyarországon elsőként magyar nyelven írta és védte meg, 1833-ban. A későbbiekben is erőfeszítéseket tett az egységes magyar orvosi szaknyelv megteremtéséért, 1833-tól 1848-ig Bugát Pál mellett társszerkesztője lett az e területen úttörő munkát végző Orvosi Tár című folyóiratnak. E mellett 1840-től 1848-ig szerkesztette a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseinek Munkálatok című kiadványát. 1838-ban a Magyar Tudós Társaság levelező tagjául fogadta. 1842-től tagja lett az első magyar orvosi társaságnak, a Budapesti Királyi Orvosegyesületnek és a bécsi orvosi társulatnak. 1845-től lett tagja a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak. A gyakorlati sebészetben törekedett az új, a korban modernnek számító eljárások alkalmazására, 1847-ben az elsők között volt, aki a kloroformnak a sebészetben való használatával kísérletezett. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page