Normál kép: 141_216_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x777 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 141_216_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 872x880 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Bebel Ferdinánd Ágost

Ismertető szöveg: "Ö volt az, ki a német parlamentben egyes egyedül föl mert szólani Elzász és Lotharingia igaztalan elrablása miatt, a ki nyiltan védte itt is a nagy többség által elitélt Communet. Geniális, élénk stylja, ritka szép szónoki előadása s s mindenekfelett a szavain átrezgö meleg meggyőződés tiszteltté tevék még azok előtt is, a kik irányát gyűlölni megszokták. Minden egyes föllépését távsürgönyök hirdették a nagy Németországban, s a távoli külföld s Amerika tudós férfiai czikkeket és könyveket irtak egyes nyilatkozatairól. A dicsőség mámora közepette ezen egyetlen férfiú s pártja volt Németországban, a ki a gyűlölt francziák védelmére kelt, s a ki nyiltan ki merte mondani, hagy ö a Com-mune-nel szolidáris összeköttetésben van, s hogy ö határozottan az európai revoluczionalis párt elveit vallja s annak tagjául tekinti magát." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 12. sz. márczius 24.)Bebel átvette Liebknechttől a poroszellenességet is. Amikor 1866-ban küszöbön állt a német háború, Bebel egy nagy népgyűlésen bírálta Otto von Bismarck németellenes politikáját, és kiállt a nagynémet megoldás (Großdeutsche Lösung) mellett. 1866-ban Wilhelm Liebknechttel együtt megalapította a radikális demokratikus Szász Néppártot. Bár szocialista álláspontjuk határozott volt, Bebel és Liebknecht célja mégis az alakulóban lévő Északnémet Szövetség (Norddeutscher Bund) keretében a munkások, nagynémet és munkásbarát polgári erők szövetségének létrehozása volt a porosz uralom ellen. Ebben az évben vette feleségül Julie Otto kalaposnőt, egy vasúti munkás leányát, aki később Julie Bebelként vált híressé. Felesége támogatásának köszönhetően erősebben tudott koncentrálni a politikai történésekre, jóllehet továbbra is kézművesként dolgozott. Az egyesületi és pártmunkán kívül újságírással is foglalkozott. Cikkeket írt a Német Munkáscsarnokba (Deutsche Arbeiterhalle), ami a Német Munkásegyesületek Tanácsának lapja volt, valamint a Liebknecht kiadásában megjelenő Demokratikus Hetilapba (Demokratisches Wochenblatt), amely a szász, illetve német Néppárt sajtóorgánuma volt. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page