Normál kép: 601_672_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x990 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 601_672_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 894x1150 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Vukovics Sebő

Ismertető szöveg: "A szabadságharcz vége felé mutatá meg rettenthetlen bátorságát és erélyét legkivált. Mikor már minden elveszett, ő még akkor is rendületlenül állt helyén s egymaga képezé a kormányt s oly határozottan osztá rendeleteit, mintha még szilárdul állana a haza ügye. Utolsó volt a menekülök között. Sokáig lappangott idehaza s csak később menekült Csehországba, honnan sógora, gr. Kinszky segítségével sikerült Francziaországba szabadulnia. Tizenkilencz évig ette a száműzetés keserű kenyerét, de nem veszté el bizalmát soha a haza jobb jövője iránt. 1868-ban jött haza s Bácsmegye egyik kerületének ismételt meghivása folytán elfoglalá helyét a magyar parlamentben, mélynek egyik kiváló disze volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 48. sz. deczember 1.)Apja, Vukovics Sebő (Sava Vuković), előkelő szerb polgár volt. Az ifjú Vukovics a magyar nyelvet csak serdülő korában tanulta meg. Közpályáját Temes vármegyében kezdte, mint aljegyző. Ugyanezen vármegyében később szolgabiró, azután alispán lett. Mint fiatal vármegyei hivatalnokot kiskövetül küldték Pozsonyba, ahol az országgyűlési ifjuság tárgyalásain jó nevet szerzett alapos felkészültségével és szónoki tehetségével. Amikor vármegyéjébe visszatért, ott már jelentkeztek a nemzetiségi zavarok. A magyar kormány az erős kezű Vukovicsra bízta a feszültségek elsimítását. Az 1848-as választásokon a nagybecskereki kerületben indult, ahol meg is választották képviselőnek. 1849. május 2-án a Szemere Bertalan elnöklete alatt létrejött minisztériumban az igazságügyi tárcát kapta. Itt a törvényszékek rendezése körül szerzett nagy érdemeket. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page