Normál kép: 661_756_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg   Méret: 770x470 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 661_756_pix_Oldal_03_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1730x1057 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Afghanisztán. - Sir Ali utolsó értekezlete Lord Mayo indiai alkirálylyal Amballah mellett 1869. márcz. 27-én.

Ismertető szöveg: 1825-ben született. Atyja Doszt Mohammed khán épen azon évben ült a kabuli trónra, és a Barkzi-család ama nagyszámú herczegei közé tartozott, kik az India éjszakán uralkodó sikh-ekkel folytatott küzdelmekben megaczélosodva, a minden keletivel veleszületett ravaszság és cselszövés nagyobb adaga által tűntek föl.
E férfi sarjadékok legidősbjei voltak az első házasságból származott fiuk. Sir Ali, ki az ifjabb fiákból való, atyja egyik későbbi nejétől származott és pedig, ha jól vagyunk értesülve, egy éjszak-herati Hezare-főnök leányától. Ifjúságát, mint minden afghán herczeg, ő is fegyverforgatással, lovaglással, vadászattal, czéllövéssel tölte el; tanulással nem igen foglalkozott s egész tudománya legfeljebb egy középszerű fogalmazásu persa levél megírására s a vallásos nevelésben elkerülhetetlenül szükséges dolgok ismeretére terjed. ...
(Forrás:Vasárnapi Ujság, 1878. október 13.)Sir Ali 1869 márczius havában kíséretével együtt fölkereste Lord Mayo indiai alkirályt, öt s általa az angolokat megnyerni az eszmének, hogy nagyobb fia Jákub (Jakab) khán helyett utána Abdullah Dzsán - kedvencz fia - lépjen a trónra. Az angolok e tervbe nem egyeztek bele s ez időtől fogva, habár Abdullah Dzsán azóta elhalt, bizonyos hidegség állott be a két kormány között, holott azelőtt az afghánok még zsoldot is kaptak az angoloktól s maga Lord Mayo az említett alkalommal több ezer puskát s 10,000 rúpiát (10,000 forint) ajándékozott nekik.
Képünk alakjai mind történeti személyek s különösen az afghán főnökök öltözetei igen jellemzők. A közép helyet a képen Sir Ali, s az egy évvel később orgyilkos kéz által elesett angol alkirály Lord Mayo foglalják el, e mellett áll az afghán fejedelem kedvencz fia Abdullah Dzsán, kinek érdekében történt főként az összejövetel. Balról két szikh szerdár, egy szikh radzsa, (radzsa = rex = fejedelem), a nabhahi radzsa, aziheendi radzsa, a puttialai Maharadzsa (felsőbb rangú főnök) s Mirza Mahomed képezik az afghán fejedelem környezetét, baloldalt az angol tisztek közt ott látható a később oly híressé lett Lord Napiér; Pendzsab tartomány kormányzója, Lord Mansfield hires tábornok, Sir Muir Vilmos, az indiai főtanács tagja, szanszkrit tudós, Sir Temple Richárd az indiai pénzügyek vezetője és Mr. Davis, akkor Penzsab kormányzója.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. október 20.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page