Normál kép: 569_698_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg   Méret: 770x511 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 569_698_pix_Oldal_05_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1702x1130 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Deák Ferencz szobra Zala-Egerszeg főterén

Ismertető szöveg: "Egyik képünk e jelenetet ábrázolja a hírlapírók asztalától tekintve, a honnan még a legjobban hatott, mert a szobor Achilles-sarkát, a derekat, egy jótékony fa onnan nézve szépen eltakarta. A leleplezés kitűnően ment. Még nem láttam ily ügyes leleplezést. A lepel lehullott a szoborról a nélkül, hogy annak szögletein csak egy perczig is fönnakadt volna. A két hajdú kikre e műtét bizva volt harmonikus együtt működése pompásan sikerült. Sajnos, hogy nem mondhatjuk ugyanezt el a művész alkotásáról is. A szobor de ne kritizáljunk...örömteljes, hazafias ünnep ez, ne vegyítsünk ürmöt az öröm poharába. Különben is e szobrot már láthatta a közönség, mert annak-előtte ki volt már állítva a műcsarnok lépcsőházában. A lapok annak idején eléggé méltányolták is : hallgattak róla." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 37. sz. szeptember 14.)Az országgyűlés kívánsága az lett volna, hogy Deák, mint a régi nádorok, segédkezzék a koronázás ünnepélyes aktusánál, de Deák ezt is visszautasította, mint minden más jutalmat és kitüntetést. Neki egy kézszorításnál többet még királya sem adhatott. Jutalmát hazája jövőjének és békéjének biztosításában, a király és nemzet közti bizalom helyreállításában nyerte el. E tudat szolgáltatott neki kárpótlást erősen megrendült népszerűségéért. Mert kétségtelenül a magyarság igen jelentékeny része a nemzet jogairól való lemondásnak tekintette a kiegyezést és bár személyes jelleméhez a legkisebb gyanú sem fért, jogfeladással vádolta őt. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page