Normál kép: magyarhadtrtnelm00mill_0059.jpg   Méret: 448x2840 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: Árpádkorbeli sírlelet. Lelőhelye : Salamon (Ungmegye). Tartalmaz: vas kardot, késpengét, nyílcsúcsokat, zablát, kengyelpárt, bronzgyűrűt, zabla-rudat, szíjvéget, X-XI. század. Fölásatta Szieber Ede. A lelet legfontosabb tárgya egy vaskard. Egyenes, kétél, tövén 7.2 ctm. széles lapos pengével 15 ctm. hosszú keresztvassal, melyet a rozsda eredeti idomából kivetkőztetett markolatának megmaradt 9 ctm. hosszú középső vas tagja, mely lapos s a markolat felé szélesbűl, hossza 9 ctm. végső gombja a markolat felé eső oldala egyenes, külsején rossz föntartása daczára hármas tagozás észlelhető, a középső erősebb, a mellette levő tagok alacsonyabb domborodást mutatnak, hossza 9 ctm. E sírleletek kora nem eshetik messze a honfoglalási századtól, mert szembetűnő, hogy a kengyelvasak, zabla s nyilak idoma valamint a nagy vadászkés analógiáira ráismerünk a honfoglalók hagyatékában az ő szokásaikra vall egyúttal az a tapasztalás, hogy lovastul eltemetett egyének nyugodtak a salamoni hant sírjaiban. Még sem hihetjük, hogy a hódítók első négy-öt nemzedékéből való egyének voltak, mert több jelenség határozottan ellene szól.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page