Normál kép: 181_284_pix_Oldal_06_Kep_0003.jpg   Méret: 770x1162 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 181_284_pix_Oldal_06_Kep_0003_nagykep.jpg   Méret: 1089x1643 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kísérlet a westminsteri kormányépületek fölrobbantására Londonban: A robbanás.

Ismertető szöveg: Múlt év tavasza óta, midőn Dublin nyilvános kertjében Irland két fő állami hivatalnokát csaknem fényes nappal orozva meggyilkolták, sok rémséges eset történt már, melyeket az elkeseredett fénieknek tulajdonítanak, de egyik sem keltett oly átalános feltűnést, mint a f. év márczius 16-án pénteken este történt merényletek, midőn magában Anglia fővárosában az "országház"-at s a tekintélyes "Times" szerkesztőségi épületét akarták felrobbantani.
Az az épület, melyet mi rövidség okáért országháznak nevezünk, a Westminster apátsághoz s a parlament-házhoz közel fekvő nagy háznégyszög, melyben több minisztérium hivatala van, köröskörül véve több középülettel. A robbanás a nagy épületnek azon részében történt, a hol a belügyminisztérium egyik osztálya van, van, de, ha csakugyan a féniek politikai okokból elkövetett merénylete volt ez, nagyon valószínű, hogy a helyiségekkel nem voltak eléggé ismerősek, mivel a robbanás fölött csak egy pár alsóbb rendű másoló hivatalnok irodája van s nem lehetetlen, hogy ők a háznégyszögön túl levő épületet akarták felrobbantani, hol Gladstone miniszterelnök lakik, ki ez időben gyengélkedése miatt épen otthon tartózkodott.
A dinamit hatása természetesen leginkább ott látszott meg, hol a robbanás tényleg történt, a Károly-utcza elején. Az ablakok a főbemenet előtt jobbra teljesen szétromboltattak, sőt az épület különböző diszitései is. Egy két mázsás kődarab mintegy 60 lábnyi távolságra hullott s oly erővel, hogy a szemközt fekvő kőfalat egészen összerombolta. A doboz fölött levő terem egészen rommá lett, a benne levő erős tölgyfaasztalok és székek összetörtek s a talaj hét hüvelyknyire fölemelkedett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page