Normál kép: 381_480_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg   Méret: 770x517 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 381_480_pix_Oldal_25_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1418x953 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hugo Viktor dolgozó szobája

Ismertető szöveg: Hugó Viktor épen ugy, mint Kossuth Lajos, daczára 82 évének, még mindig dolgozik. Nulla dies sine linea. Hálószobája egyúttal dolgozó szobája is. Agyától első reggeli útja egyenest az íróasztalhoz vezet. Agya mellett kis asztalon mindig van irón és papir, arra jegyzi föl az éjjel agyában felötlő gondolatokat. Ily éjjeli jegyzetekkel tele írott papirszeletei, melyeket ő "forgácsok"-nak nevez, már kitennének néhány kötetet.
Rendesen nyitott ablak mellett dolgozik, állva, magas Íróasztala mellett, melyen eddigi legtöbb alkotása megszületett. Szereti a szabad levegőt, mely kertjéből áramlik feléje megszerette száműzött korában, Jersey szigetén, hol tengerre nyílott dolgozó kamrája ablaka. Drága bútorok, ritka műtárgyak töltik be szobáját. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. julius 22.)Élete és művészete szinte teljesen átfogta a 19. századot. Szellemi formálódására hatással volt királypárti meggyőződésű édesanyja és tábornok apja, aki Napóleon seregében szolgált. Irodalmi példaképének François-René de Chateaubriand-t tartotta. 1819-ben a Toulouse-ban meghirdetett Jeux floraux pályázaton Aranyliliomot nyert az Óda IV. Henrik szobrának újra felállításáról című költeményével. Korán megnyilvánult írói elhivatottsága, royalista, katolikus versekkel kezdett. Az 1820-ban meggyilkolt Berry hercegének haláláról írt ódáját XVIII. Lajos 2000 frank évi kegydíjjal jutalmazta. Első verseskötete 1821-ben jelent meg Ódák címmel. A Bourbonokat dicsérő versekért a király évi 1000 frank kegydíjban részesítette. A fiatal költő 1824-től részt vett a Charles Nodier által szervezett irodalmi összejöveteleken, amelyeket a romantika bölcsőjének tartottak. A Cromwell-előszóban szakított a klasszicista dráma hármas egységével, és az Hernani drámájával teremtette meg a romantikus dráma műfaját. Hugo kilenc regényt írt. Az emigráció alatt születtek a legismertebbek (A párizsi Notre-Dame kivételével). Regényei nem szórakoztató írások, hanem szinte mindig eszmék szolgálatában állnak. A hősköltemény, a természet erőivel, a társadalommal, a fatalizmussal való küzdelem mindig közel állt Hugóhoz. A nyomorultak történelmi, társadalmi-filozófiai regény, az író mélyen humanista eszméinek és az emberi természetről vallott nézeteinek megnyilatkozása. Hugo nagy jelentőséget tulajdonított a regénynek, írói munkássága csúcsteljesítményének tartotta. Képviselőként aktív szerepet játszott a politikai életben. 1845. április 15-én Lajos Fülöp király vikomt rangban felvette a főrendbe, s így bekerülhetett az eléggé konzervatív Felsőházba. Az alkotmányozó és a törvényhozó nemzetgyűlésben felszólalt a szegénység, a társadalmi kirekesztettség ellen, a nők és gyerekek emberi jogaiért, a halálbüntetés eltörléséért, a sajtószabadságért, az ingyenes és világi oktatásért. 1851 és 1870 között politikai emigrációban élt Belgiumban, Jersey szigetén, végül Guernsey szigetén. Visszatérése után a francia szenátusban politizált. Republikánus, demokrata, sőt szocialista eszméket vallott. Olvasta Charles Fourier és Pierre-Joseph Proudhon írásait. Jean Monnet-t és Robert Schumant száz évvel megelőzve javasolta az Európai Egyesült Államok (Európai Unió) létrehozását. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page