Normál kép: 565_664_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg   Méret: 770x479 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 565_664_pix_Oldal_22_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1398x869 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az afrikai uj német gyarmatokból
Angra-Pequena

Ismertető szöveg: "Az első gyarmat, melynek elfoglalása, vagy mint hivatalosan mondják "német védnökség alá vétele" volt a jelenlegi, még folytatásra váró mozgalom kezdete, Angra Pequena, az egyenlítőtől délre fekszik. Lüderitz nevű brémai kereskedő telepedett le e helyen s lassanként mintegy 900 négyszögmérföldnyi területet szerzett meg, melynek addig különben nem volt gazdája. Mivel azonban üzlete e helyen nem örvendett nagy virágzásnak, Bismarck pártfogását kérte ki s a nagy államférfiú, ki nevét hazája történetében e téren is meg akarta örökíteni, a nemzet nagy többsége akarata ellenére pártfogása alá vette a gyarmatot s megalkotta Németország első tengeren túl fekvő tartományát.
Csaknem csodálatosnak tűnhetik fel, hogy a hatalmas Németország, mely idegen világrészekben oly sok embererőt veszteget el, komolyan ellenezte Bismarck gyarmatosító tervét, midőn az oly könnyen s háború nélkül volt foganositható. A vonakodás okát azonban teljesen megértjük, ha tudjuk, hogy Angra-Pequena és környéke a föld legsivárabb vidékei közé tartozik. Ez az oka, hogy a szomszédságban nagy területeket biró portugálok is egész közönyösen magára hagyták ez országot, sőt a szapora négerfajból is alig egy pár ezer lézeng ez óriási területen a nyomor s elállatiasodás oly fokán, hogy a szomszéd néger törzsek minden lelkiismereti furdalás nélkül vadásznak rájuk, mint valami vadállatokra. Az egész nagy terület ugyanis homoksivatag, melyen sem fa, sem viz nem található; az eső nagyon ritka tünemény s ezért még a kedvezőbb vidékeken támadt patakok sem hatolhatnak keresztül rajta, hanem valósággal a homokban enyésznek el. Nagyobb állat épen nem tenyészhetik e kietlen vidéken, sőt a legtöbb helyen, magában Angra Pequena kikötőben sincs fű sem."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page