Normál kép: 665_760_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x544 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 665_760_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1151x813 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Vörös-Kereszt-Egylet Erzsébet-kórháza Budán
Halottas ház

Ismertető szöveg: "A kórház eredetileg a Ludoviceum-kert háta mögött fekvő s a főváros által díjtalanul átengedett telken volt tervezve. A terveket Hausmann Alajos műegyetemi tanár már el is készítette, de midőn ezek kiviteléhez fogott, meggyőződött, hogy a kedvezőtlen talaj viszonyok, ártalmas kigőzölgések s a telek csekély terjedelménél fogva a kijelölt helyiség kórházépítésre nem alkalmas. Ekkor már megalakult "a magyar szentkorona országainak vöröskereszt-egylete", mely a fent emlitett ok folytán uj telek szerzésén fáradozott, mely törekvését siker koronázta, a mennyiben Budán a győri-ut és alkotás-utcza sarkán a Krisztinavárosban 13,400 négyszögöl telket vásárolt, mely kies vidéken, egészséges talajviszonyok közt és néhány lépésnyire a déli vasút indóházától feküdvén, ugy hygienikus, mint czélszerüségi szempontokból teljesen megfelelt a követelményeknek. Az egylet anyagi helyzete az eleinte szerény méretekben tervezett kórház nagyobb arányokban való kivitelét lehetővé tette s miután Hausmann Alajos tanár átdolgozott tervei elfogadtattak, az épités 1882 év szeptember havában kezdetét vette.
Az építési programm azon ujabb időben átalánosan elfogadott helyes elvből indult ki, hogy a kórház egymástól teljesen elkülönített épületekből, pavillonokból álljon. Az épületek között előfordul: a folyosóval ellátott kórház a tiszti pavillonokban, a tiszta pavillonrendszer a sebészi és belgyógyászi osztályban és végre a barakkok. Ez elrendezés természetes következménye volt az elkülönítés elvének, mely lehetővé teszi, hogy a beteg fertőzéssel ne veszélyeztesse szobatársát, továbbá, hogy a megrázó jeleneteknek, melyek egy összezsúfolt kórteremben előfordulnak a többi szobatársak önkénytelén tanúi ne legyenek. A legtökéletesebb alakú kórház kétségkívül az lenne, hol minden beteg számára külön szoba állna rendelkezésre. Az Erzsébet kórház megközelíti ez ideált, a menynyiben a tiszti pavillonok csak egy, legfölebb két beteg számára külön szobákat tartalmaznak, a sebészi és belgyógyászi pavillonokban pedig a kórtermek csak 8 beteg fölvételére készültek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page