Normál kép: 761_848_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg   Méret: 719x906 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Hofer Károly

Ismertető szöveg: "Született Budán, a várban, 1827-ben, február 4-én, szerény viszonyok közt. Atyja József főherczeg-nádor szolgálatában állt. Komoly és művelt férfiú volt, ki gyermekeit áldozatok árán is jó nevelésben részesítette. Anyja mély vallásos érzelemmel, rendkívül jóságos szívvel, ritka műveltséget egyesitett s nagy hatással volt gyermekei fejlődésére. Buda még akkor német város volt s a gondos szülök az ifjút már hét éves korában Duna-Földvárra küldték, magyar szóra. A gymnáziumot az ifjú Budán végezte, az egyetemet Pesten, hol főkép Horváth Istvánnak és Schedius Lajosnak volt buzgó tanítványa. Tanulmányai sikeres befejeztével atyja jutalomkép Bécsbe küldte, s attól kezdve egyik szenvedélye maradt, világot látni s szelleme körét a közvetlen szemlélet segítségével is folyton tágítani. Csakhogy atyja aggódása, ki komolyan betegeskedni kezdett s halála előtt fiát ellátva akarta tudni, megszakítással fenyegette művelődése pályáját. Az ifjú engedve atyja kívánságának, hivatalt vállalt a számvevőségnél s 1844-től 1848-ig hiven teljesítette e szükkörü kötelességeit is. De nem volt maradása e körben. Ellenállhatatlan volt benne a vágy: a tanári pályára lépni. A forradalom előtt a kath. intézetekben csak papok taníthattak s reménytelennek látszott minden törekvése. A Thun-korszakban azonban a világiak előtt is megnyílt a tér s Hofer magánszorgalommal csakhamar odajutott, hogy a tanári vizsgálatot a magyar és német nyelvből jó sikerrel letehette. 1858-ban elértnek látta czélját: mint helyettes tanár lépte át a budai főreáliskola küszöbét...."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. december 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page