Normál kép: 489_584_pix_Oldal_15_Kep_0003.jpg   Méret: 446x680 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Nádosy Kálmán, a pécsi kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke

Ismertető szöveg: "NÁDOSY KÁLMÁN-nak már atyja, Nádosy István, mint gróf Széchenyi István, Deák Ferencz és báró Eötvös József bizalmas embere, ezekkel együtt buzgólkodott az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság alapításában. Nádosy Kálmán 1832-ben született. Szülei katona-pályára szánták s e végből a bécsi katonai mérnöki, azután pedig a tüzérakadémiát végezte jeles sikerrel. Néhány évig mint huszár-kapitány szolgált a hadseregben, míg aztán a családi vagyon gondozása végett rangjáról lemondott, helyesebben a kardból sarlót csinált. Jelenleg a baranyamegyei gazdasági egylet elnöke s e mellett, mint a tolna-baranya-somogymegyei evangélikus egyházmegye világi felügyelője, a közügyek terén már évek sora óta igen kiterjedt és sikeres fáradozást fejt ki. A Dunántúl alsó vidéke legnépszerűbb és legtiszteltebb vezéregyénei közé sorozta. Családi tűzhelye a magyar nemzetiség ápolásának és terjesztésének a Dunántúl egyik góczpontja, mely felé a háziúr jótékonysága, vendégszeretete és jovialissága folytán a vidéki közélet elemei önkénytelenül is húzódnak és tömörülnek. Nádosy mint gazda a herczeg Eszterházy-féle szent-lőrinczi elhanyagolt uradalmat bérelte ki, s azt rövid idő alatt mintagazdasággá alakította, a mi bérleti gazdálkodásnál ritkán szokott előfordulni. A közéletben kifejtett érdemei nem csak a közvéleményben, hanem felsőbb helyen is méltó elismerésre találtak. Ő felsége a király a Ferencz-József-rend lovag-keresztjével, majd meg a magyar nemesség adományozásával tüntette ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 33. sz. augusztus 12.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page