Normál kép: 181_280_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg   Méret: 653x952 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Sándor Mátyás: Ön, Uram, nem az én atyám!

Ismertető szöveg: A fiatal leány felkelt és most ö indult az ajtó felé.
- Száva ! - kiáltá ekkor Torontál Simon és eléje állt, - annyira összefüggés nélkül beszélsz, hogy nem értem a szavaidat... és kétségkívül magad sem érted... A felett tűnődöm, vajon az anyád halála óta...
- Az anyám!... igen, ő az anyám volt... anyám a szíve szerint! - suttogá a fiatal leány.
- ...vajjon a fájdalom nem rendítette-e meg elmédet, - folytatá Torontál Simon, a kinek ingatottsága oly fokra hágott, hogy már csak a saját szavát halotta. - Igen, hogy nem vagy-e tébolyodott.
- Tébolyodott!
- De a mit elhatároztam azt végre is fogom hajtani. Félév eltelte előtt Sárkány neje leszesz.
- Soha!
- Módomban lesz, hogy rákényszerítselek.
- És mily joggal?-kérdé a fiatal leány felháborodva.
- Azzal a joggal, a melyet nekem az apai hatalom ad!...
- Önnek... uram... Ön nem az én atyám s az én nevem nem Torontál Száva!
E szókra a bankár nem tudván mit feleljen, visszahátrált és a fiatal leány, a nélkül, hogy a fejét hátrafordította volna, kiment a szalonból és visszatért a szobájába. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page