Normál kép: 477_572_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg   Méret: 770x904 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_572_pix_Oldal_05_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 827x971 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Pejacsevich Miklós.

Ismertető szöveg: P. Miklós (gróf), lovassági tábornok, a negyedik hadtest parancsnoka, a 2-ik dragonyos ezred tulajdonosa s vezénylő tábornok Budapesten, szül. Rétfaluban (Szlavonia) 1833 jul. 27., megh. Gasteinban 1890 jul. 6. 1849 márc. 26. lépett mint hadapród a 6-ik számu ezredbe, hol csakhamar hadnaggyá, nov. 1-én pedig az 1. számu huszárezredben főhadnaggyá s 1851. ugyanazon ezrednél századossá lett. 1857. a király vette maga mellé hadsegédül, ki őt mindvégig nagyon kedvelte és bizalmas hivei közé számította. 1859. részt vett az olaszországi hadjáratban a legfőbb hadiszállásnál volt beosztva s az év utolsó napján a király szárnysegédévé neveztetett ki. 1861 jan. 27. a 11. számu huszárezred alezredesévé nevezték ki. 1864 febr. 19. a 9-ik huszárezred ezredese s parancsnoka lett, s mint ilyen vett részt az ez évi Dánia elleni hadjáratban, 1866. pedig a poroszok ellen működő északi hadseregnél, hol vitézsége által majdnem legendaszerü hirre tett szert. A poroszok foglya lett. Szabadon akarták bocsátani, ha szavát adja, hogy ellenök többé nem harcol, de ő ez ajánlatot büszkén visszautasította. A csatában kapott sebe elmérgesedett, elvesztette karját, és pedig kétszeres, részenkénti amputálás által, de életét nagy nehezen megmentették. 1869 jun. 10. lett dandárparancsnok, 1870. vezérőrnagy, 1871. a király főhadsegéde, 1886 jul. 13-án Edelsheim Gyulay báró visszalépése után ő foglalta el annak helyét. Népszerüségét növelte ünnepies, megható részvéte Andrássy Gyula grófnak, a nemzet nagy halottjának temetésén, melyet ő vezetett. Midőn 1874. főhadsegédei állásától felmentve lovassági felügyelő lett, a Szt.-István-rend középkeresztjét kapta már előbb, 1866 okt. 3. az említett hadjáratban teljesített kitünő szolgálatáért a vaskoronarendet nyerte hadi diszítménnyel 1887. pedig az aranygyapjas-rend legmagasabb kitüntetését kapta. Ehhez járultak még számos címe, rendjelei s méltóságai, mert cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, a 2-ik dragonyos ezred tulajdonosa és a külföldi rendek közül az orosz Vladimir-rend másodosztályu, az anna- és Szaniszló-rend, az olasz Móric- és Lázár-rend és korona-rend, a szász Albrecht-rend, württembergi I. Frigyes vagy oldenburgi házi érdemrend nagy keresztese, a porosz vörös sasrend első osztályu, a svéd kardrend szinte első osztályu vitéze, a francia becsületrend tisztje, végre még a persa nap- és oroszlánrend birtokosa is volt. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/pejacsevich.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page