Normál kép: 777_878_pix_Oldal_20_Kep_0001_003resz.jpg   Méret: 770x290 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 777_878_pix_Oldal_20_Kep_0001_003resz_nagykep.jpg   Méret: 1344x506 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Egy tekéző művész mutatványai
Mutatvány 24 pohárral és 3 labdával. 5-szörös karambol a poharak érintése nélkül.
9 labda és 10 teke. A játszó labda felváltva karamboláz az összes labdákkal a nélkül, hogy egy tekét ledöntene.
9 labda és 10 teke. A játszó labda az összes labdákkal karamboláz a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene.
5 labda és 5 teke. Egy lökésre minden labda leüt egy tekét.

Ismertető szöveg: Mösslacher György, a felső krajnai St.-Rupprechtben 1842-ben született billiard-virtuóz, ki mint 13 éves gyerkőcz Klagenfurtban kezdte meg marqueuri pályáját a tekeasztal mellett, majd 1864-től 1867-ig az osztrák hadseregben szolgált, s ez időtől 1878-ig Gráczban, Bécsben, Budapesten tökéletesítvén magát, végre a berlini Bauer kávéház billiárd-bérlője lett, ma méltán említhető az elsőrangú championok közt, kiket a dákó virtuóz kezelésében Francziaország, Belgium, Amerika és Anglia felmutat. Tanúi ennek diadalai, melyeket a többek közt alábbi képeinken feltüntetett mutatványaival Európa-szerte aratott.
Az első kép 5-szörös karambolt tüntet fel 24 pohár közepette, a nélkül, hogy a golyó a poharakat érintené. A 24 poharat egyenes vonalban, egyenlő távolságban 8 sorban állítja fel, soronként 3 pohárral, oly módon, hogy a 6 középső sorból felváltva az első pohár szorosan a mandánerre fekszik, valamint a két végső sor poharai is. Balra a játszótól a második sor irányában állitvák fel, szorosan a mandáner mellett, a karambol-golyók, míg a játszó golyó jobbra a játékostól, a negyedik sor irányában, három golyónyi távolságra jő a mandánertől. Lökésnél a golyó annyira "falsul"vétetik balról, a menynyire a távolság megköveteli, s csak annyi erővel kell a lökésnek birnia, a mennyit az 5-szörös karambol okvetlenül megkíván. A golyó pályáját a gyakorlott billiardista az asztalon vont fehér vonalak irányából fogja látni.
A második mutatványban, melynél 9 golyó és 10 teke játszik, a játszó golyó közvetlen érinti felváltva mind a többi golyót, a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene. A fehér golyót elsőbb keresztben állítják fel a billiárdon egyenes vonalban, s azután minden második golyót elmozdítva, egy golyó távolságra helyezzük szembe, ugy hogy a két sor golyó egyik a másiknak távolságközeit fedi. Azután veszszük a tiz tekét s azokat a képen látható módon ugy állítjuk fel, hogy az első teke j szabadon álljon, a többi azonban szorosan a golyókra támaszkodjék. Erre a játszó golyót ferdén felállítjuk az első golyótól golyónyi távolságra, s contrával játszunk arra a megfelelő erővel.
A következő felállításban szintén 9 golyó és 10 teke szerepel. Négy golyó a mandáner hosszában helyeztetik el fél golyónyi távolságra egymástól, egy golyó és körülbelül 2-3 milliméternyire a mandánertől öt teke azután ugy lesz felállítva, hogy a játszó felől eső négy szorosan tapad a golyókhoz, az ötödik pedig 1/4 golyónyira áll attól. Állítsuk továbbá a hatodik tekét három golyó távolságra az ötödiktől a mandáner melle, s a többi golyót és tekét sarlóalaku görbe vonalban ugyanoly módon, tudniillik mint az első öt tekét és négy golyót. Most a játszó a dákóval és játszó golyóval a képen látható irányban áll fel s lökésnél pontosan az első teke mögötti középre czéloz, a minek következtében a golyó az összes golyókkal karambolázik, a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene. Megjegyzendő, hogy a lökés biztossága attól is függ, hogy az összes golyók egyenlő nagyok, gömbölyűek és nehezek legyenek.
Az utolsó felállításban minden golyónak le kell döntenie egyet a felállított tekék közül. A billiardasztal mind a négy szögletébe, a mandánertől egy golyónyi távolságban egy-egy tekét állítunk, közepébe pedig szintén egyet. A vörös játszó golyó e közé s a játszó felőli mandáner közé jő. Jobbra és balra a vöröstől még két további golyó állíttatik a sarok felé hajló vonalban s újra kettőt jobb- és balfelől a képen látható módon állítunk fel. A lökésnek nagy pontossággal kell történni, hogy a golyók egyenlő nyomást kapjanak, s mindenik egy-egy tekét döntsön le. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page