Normál kép: 089_184_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1161 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 089_184_pix_Oldal_20_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1006x1517 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Ürge Ignácz khinai magyar hittérítő és a vele utazó khinai gyerek.

Ismertető szöveg: Ürge Ignác (Zsigárd, 1840. október 14. - Kína, 1898. június vége) lazarista szerzetes és hittérítő Kínában.
Földműves szülők gyereke volt. 1853 őszén a falusi iskolából Nagyszombatba került iskolába. 1859-ben felvették az esztergomi papnevelőintézetbe, ahonnan 1861-ben Bécsbe ment teológiát tanulni. 1865. július 23-án pappá szentelték. Káplán volt Vajkán, Misérden (Pozsony vármegye), Muzslán (Esztergom vármegye). Eközben érlelődött meg benne az az elhatározás, hogy misszionárius lesz. 1869. szeptember 2-án Grazban belépett a lazaristák rendjébe és az ország több részén működött. 1880. augusztus 8-án Kínába küldték. 1888. májusban visszatért Magyarországra, missziótelepe javára gyűjtést rendezett és felolvasásokat tartott. Volt Budapesten is, és az utcán nem kis feltűnést keltett kínai ruhájával, copfjával és egy kínai kisfiúval, Petolóval, aki mindenhová követte. 1890-ben visszatért Kínába. 1891-ben a gyűjtött pénzen Tszo-fu-pau plébániáján tágas templomot és kórházat építtetett. Ugyanott letelepítette a Szent Vince betegápoló apácákat is. 1898-ban halt meg. (Forrrás: Wikipedia)Az ülő alak az utóbbi napokban sokat emlegetett Ürge Ignácz khinai hittérítő s a másik fiatal kísérője: Vuszin-jüen Petoló. Ürge ölmagas, robusztus ember, mellig érő vörhenyes szőke szakállal s szelid nézésű kék szemekkel. Hatalmas koponyája körös-körül borotvált, csak a feje búbján van haj, de ez azután fél méter hosszú s gondosan finom fonatokba van összegöngyölve. Ez a khinai varkocs rendesen lelóg, csak ha kimegy, rejti az egészet egy kisded fekete selyem papi sapka alá, mely a mi papjaink sapkájától csak kevéssé tér el. Öltözete teljesen khinai. Sötétkék szoknyaszerü ruha s a fölött fekete gyapjú kabát vagy jobban mondva ing van. Lábait vastag khinai posztó papucs födi. Kísérője született khinai ifjú, alacsony termetű olajbarna arczczal és mandola-alaku szemekkel. Daczára, hogy alig 14 éves, oly sürü, hosszú és szép fekete czopfja van, melyet sok hölgy megirigyelhetne tőle. Öltözete csak abban különbözik .Ürgéétől, hogy élénkebb: kék és sárga szinü.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page