Normál kép: 477_672_pix_Oldal_45_Kep_0001_001resz.jpg   Méret: 770x578 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 477_672_pix_Oldal_45_Kep_0001_001resz_nagykep.jpg   Méret: 861x646 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A kisbéri ménesből. - Blaas festménye után
Buccaneer. Verneuil. Cambuscan. Gratitude.

Ismertető szöveg: E ménes csak 1854 óta áll fenn s benne tisztán és csupán az angol telivért és félvért tenyésztik. Az összes tenyészkanczák száma rendesen körülbelől 150 darabra rug s ezek közül 30 telivér, a többi félvér-kancza.
Törzsménekül a ménes alapításakor mindjárt angol telivér és norfolki méneket hoztak be Angliából a telivér-kancza-anyagot is majdnem mind Angliából szerezték be. A félvér kanczák részint Angol- és Írországból kerültek oda, részint Mecklenburgból s az akkori katonai ménesekből, Bábolnáról, Badautzról, Biberről s néhány Mezőhegyesről.
A kisbéri államménes czélja :
1-ször, hogy versenyképes és később az országos lótenyésztési használatra lehetőleg kifogástalan és erős angol telivér-anyagot lehessen nevelni.
2-ször föladata: nem igen nehéz, de meglehetős nagy, nemes, szép, szivós és tisztán tenyésztett kitűnő angol telivérló-anyag előállítása, melyet az ország lótenyészete nemesebb és értékesebb hátas és kocsilovak tenyésztésére megkíván.
A ménes lovainak a szine többnyire pej és sárga, néhány fekete s elvétve egy-egy szürke.
Verneuil. A kisbéri állami ménes egyik legkeresettebb apaméne Verneuil. Mortemer és Regalia ivadékát, a hatalmas Verneuilt Francziaországban nevelték. 1874-dik évben látott először napvilágot a Lefévre chamanti ménesében. A versenypályán Lagrange gróf színeiben ugy Franczia-, mint Angolországban számos nagy versenyt nyert meg, már 2 éves korában szép hírre téve szert. Versenypályájának fénykora azonban negyedik évére esik, midőn Ascot gyepén négy nap alatt háromszor futott s mindannyiszor legyőzte Angolország legkitűnőbb lovait s ritka szivós lónak mutatta be magát hosszabb távolságokra. Öt éves korában búcsút vett a versenypályától s ménesbe került.
Buccaneer. Pár évvel ezelőtt, 1887-ben múlt ki a kisbéri telivér-apák eme Nestora, mely több mint két évtizeden át annyi dicsőséget aratott fiaiban, unokáiban, szép- és dédunokáiban. Wild Dayrellnek Little Ked Bovertől származott eme fia 1857-ben élte csecsemő korát Dorchester lord ménesében, de már két éves korában a versenypályákon futott. Három éves korában az angol Derbyben futott Epsom gyepén, de csak negyedik helyen érkezett be azonban hat éves koráig számos nagyobb dijat nyert. 1865-ben, hét éves korában a kormány, De Bulles ezredes közvetítése mellett, kétezerhatszáz font sterlingen vette meg a kisbéri ménes számára apalónak s tulajdonképi hírneve innen keletkezik. Sok és nagyhírű ivadékai lettek s igazi páter famíliaosa lett a kisbéri ménesnek.
Cambuscan. Hamptoncourtban 1861-ban látott Cambus-can napvilágot. Apja a hires Newminster, anyja The Arrow volt. 1872-ben vették Angliában s Kisbéren 1874 ben voltak első ivadékai. Cambuscan 1882-ben múlt ki.
Gratitude. E szép kancza, melyet itt a három kitűnő mén mellett bemutatunk, Cambuscan-nak apáról testvére lévén, szintén a Newminster-vért örökölte. Anyja Charity volt s 1860-ban Angliában vette eredetét. A kitűnő kancza 1872-ben, 12 éves korában került Kisbérre s több jeles csikóval gazdagította a kisbéri állami ménest, mint oly ló, mely a legnemesebb vérből származott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page