Normál kép: 085_180_pix_Oldal_24_Kep_001.jpg   Méret: 770x539 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_24_Kep_001_nagykep.jpg   Méret: 1234x864 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Bethlen Gábor és emlékezetes helyek életéből

Ismertető szöveg: "Épen ez okból látszott czélszerünek, hogy életrajzát olyan tudós írja meg, a ki ama kor egész történetét ismeri, az összes ide vonatkozó európai szakirodalmat felhasználja, sőt maga is évek hosszú során át kutat, még pedig olyan levéltárakban, hová magyar tudósnak nem igen van alkalma eljutni. Gindely a legkülönbözőbb cseh, német birodalmi, spanyol, római és más olasz, franczia, dán, hollandi levéltárakban búvárkodott, első sorban a harmincz éves háborúra nézve. De minthogy ebben s a vele karöltve járó diplomácziai tárgyalásokban Bethlen Gábor kiváló részt vett, Gindely Bethlent illetőleg is sok új anyagot gyűjtött, olyat, melyet magyar iró nem igen szerezhetett volna össze s mely a magyar tudomány buvárlataival egyetemben föl van használva most megjelent müvében. De azért a munka nem a szakembernek, hanem a müveit közönségnek van szánva s alaposan ugyan, de vonzóan s érdekfeszítően tárgyalja Bethlennek első sorban katonai és diplomácziai tevékenységét s részvételét kora nagy nemzetközi bonyodalmaiban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 11. sz. márczius 16.)Bocskai halála után Bethlen Báthory Gábor bizalmas tanácsadója és fejedelemségének előkészítője lett. Az Erdélyt Bocskai kormányzójaként átmenetileg irányító Rákóczi Zsigmondot nem tartotta alkalmasnak a fejedelemségre az ország nem-ismerése miatt, Báthory támogatásával pedig - másokkal együtt - azt remélte, hogy a tekintélyes Báthori-családból származó tehetséges ifjú fejedelem híres elődeihez méltó uralkodóvá válik. Ugyanakkor Bethlen saját befolyását is érvényesíteni akarta, és saját anyagi érdekeit sem vesztette szem elől. Rákóczi uralkodása idején Bethlen távozott Erdélyből, és Ecseden Báthory Gábor szolgálatába állt, a fejedelem lemondása után pedig ismét Báthory Gábor megválasztását segítette. 1608-ban Erdélybe utazott, és sikerült is Petki János kancellárt és a rendek nagyobb részét Báthory pártjára állítania, Báthory megválasztása és beiktatása után pedig a porta jóváhagyását és az ország három évi adójának elengedését is megszerezte neki. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page