Normál kép: 181_280_pix_Oldal_04_Kep_0003.jpg   Méret: 524x683 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Howard János - Holloway egykorú rajza után

Ismertető szöveg: "Howard élete, agitácziója s annak eredményei egész irodalmat teremtettek s egy egészen új áramlatot a felfogásban, az érzületben. A nagy angol emberbarát által hatalmasan felkorbácsolt hullámok már rég ideje eljöttek hozzánk is. A nemes Eötvös József báró volt az elsők egyike, ki az ő tanítványaként minálunk felszólalt, s ma már vannak hazánkban is rabsegélyző egyesületek, a törvények gondoskodnak az elitélt foglyok tisztességes ellátásáról, s a mi még annál is jelentékenyebb dolog, a közvéleménynek egyértelmű kárhoztató moraja kél fel mindannyiszor, midőn a nyilvánosság tudomására jő némely embertelen rabvallatók eljárása. Azok a szomorú állapotok, melyek ellen Howard küzdött, s melyek az ő korában egészen szabályszerűek valának s természeteseknek tartatának, ma már minden müveit államban s igy nálunk is csak kivételesen, visszaélésképen fordulnak elő s a középkori barbárság jellegével bélyegeztetnek meg. Maga ez a nagy fordulat a közvéleményben mutatja azt, mily nagyszabású emberbarát volt az, kinek halála százados évfordulójáról most megemlékezünk s kinek életében készült arcz-képét ma bemutatjuk." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 12. sz. márczius 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page