Normál kép: 085_180_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg   Méret: 770x795 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_20_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1878x1938 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Híres legyezők.
Szavoyai Adél burgundi hgnő menyasszonyi legyezője Watteautól (Franczia, 1709-ből)
Fitzherbert asszony és a walesi herczeg (Angol legyező)
Lewis Artur legyezője (Autograph-legyező)
Jupiter és Kalliszto (Franczia legyező)
Franczia legyező 1668-ból
Párisi életképekkel ellátott legyező (XV. Lajos korából)
Phoebus-legyező (Franczia legyező 1660-ból)

Ismertető szöveg: A XIV.Lajos korabeli párisi "éventailliste"-ok (legyező-készítők), miután ismételt kérelmeik után végre királyi privilégium alapján megalapították czéhöket, a legyezők klasszikus korát vezették be, melynek fényével semmi sem vetélkedhetik. Az amateur előtt nem nehéz feladat egy XIV. Lajos stilü legyező felismerése. Küllői száma 18-21 közt váltakozik, s kinyitva, folytonos, sima felületet képez elefántcsont vagy gyöngyházból, aranynyal s ezüsttel gazdagon ékítve. A nyak rövid, mi által maga a legyező lap nyer terjedelmében a testén merész, széles kezeléssel, élénk színekben, s a mi a legfőbb, a legyező kinyitva teljes félkört képez. Anyaga bőr, selyem, vagy papiros. Tökéletes ép példányok ma már felette ritkák.
Nézzük a XV. Lajos-korabeli legyezőknek azt a kokett alakját, mely alatt rococco dámák tüzes pillantásai löveltek égő vallomásokat a térdharisnyás, allonge-parókás világfiakra. Ezeknek festése, kezelése egészen rávall a XVIII. század modorára, kevésbbé merész, inkább kecses, gracziózus. Gyakoriak a medaillon-képek, melyeket könnyű hajlású virágfüzérek körítnek, vagy fonnak össze. Az e kori legyezőknek egy egészen különös válfaja a cabriolet, két félkörű mezőre osztja a legyező ívét, melyek közül az alsó kisebb és keskenyebb, a felső hosszabb és szélesebb, mindkettő önállóan dekorálva.
A legnevezetesebb cabriolet-k egyike, melyek fenmaradtak, Szavoyai Adél, burgundi herczegnő nászlegyezöje 1709-ből, gyönyörűen díszítve Watteau-tól. A rajz hegedű és bőgő hangjaira tánczoló párokat tüntet fel, álarczos nők, dévajkodó szerelmesek környezetében, a közepén balra egy emelvényen trónoló bálkirálynővel, kinek lábainál egy ifjú dől el hanyagon, háta mögött virágot tartó delnők, a szélső küllőkön szimbolikus alakok, tájkép-részletek, gyümölcs- és virág motívumok szeszélyes összevisszaságben. Az első mező új egy tarka quodlibet fél és negyedrész alakokból s vázákból, virágcsokrokból, csupa kedves rendszertelenségben.
Általában a XV. Lajoskori legyező typusa a nem teljes félkörű nyíláson kivül a küllőknek, vagy legyező-sugaraknak jelentékeny elkeskenyedése és eltávolodása. 1720 felé a legyező nyaka megnyúlik, a mi által a legyező tulajdonképeni ívezete csökken terjedelmében. Ez az arány marad meg a következő (XVI. Lajos) korszakban is, hanem félköralakúra nyitható, ellenben a küllők még keskenyebbek, még jobban szétállnak. E korszak nagy legyezö-decorateure Greuze, kinek ecsetéből egy Jupiter és Callistot tárgyazó kiváló szép legyezőt, két más Bouchernak tulajdonított bájos cartouche-sel, nem rég adtak el 500 frton.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1891. márczius 8.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page