Normál kép: 085_180_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg   Méret: 770x521 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_25_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 3978x2692 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Szabadságharcz-szobor pályaművei
Zala György pályaműve, Róna József pályaműve, Szécsi Antal pályaműve, Köllő Miklós pályaműve, Strobl Alajos pályaműve.
Weinwurm Antal fényképe után rajzolta Háry Gyula.

Ismertető szöveg: BUDAPEST főváros törvényhatósága valóban hazafias és dicséretre méltó dolgot cselekedett akkor, midőn pályázatot hirdetett egy a fővárosban felállítandó szabadságharcz-szoborra.
Ez a két szempont: a hazafias és a művészeti szempont az, a mely miatt a pályázatnak örültünk, s örömünket csak fokozza az a körülmény, hogy a pályázat kitűnően sikerült. Valamennyi nevesebb szobrászunk részt vett benne és olyan művel, mely bátran megállná helyét bármely nemzetközi pályázaton.
A pályázatban a következő kilencz szobrász vesz részt: Zala György, Stróbl Alajos, Róna József, Köllő Miklós, Szécsi Antal, Senyei Károly, Donáth Gyula, Szász Gyula, és Tóth István, a ki Bécsből küldte be pályamüvét.
A másik vonás, a mely a pályázó müveknél szembetűnik, már nem sorozható dicséret számba. S ez a vonás az, hogy a szobrok eszmei tartalma nem fejezi ki azt, a mit kifejeznie kellene. A főváros által hirdetett pályázat harmadik pontja a következőleg irta elő a művész feladatát: "A művész feladata oly művet tervezni, mely által az 1848/9. évi szabadságharcz, mint történeti multunk egyik dicsőségteljes eseménye s hazánk politikai és társadalmi átalakulásának nagyszerű határvonala, úgy ezen korszakalkotó eseményhez, mint a nemzet kegyeletéhez és a főváros díszéhez méltóan megörökíthető legyen."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page