Normál kép: aug3_18.jpg   Méret: 770x509 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Nagy kép: aug3_18_nagykep.jpg   Méret: 1270x840 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: 1999. FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁR
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly (keret)
Á 1999. szept. 9.-2001. dec. 31.
P 200 000 fog.
4512 4560 40 Ft Bél Mátyás (1684-1749): Notitia Hungariae c. könyvéből Mikoviny Sámuel (1700-1749) fametszete 300,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Bél Mátyás magyar evangélikus lelkész, tanár és író, polihisztor. 1701-től Pápán volt nevelő, majd 1702-től Besztercebányán bölcsészeti, 1704-től a hallei egyetemen teológiai, közben történelmi és államismereti tanulmányokat folytatott. August Hermann Francke (1663-1727) német evangélikus teológus mellett ismerkedett meg az ortodoxiával szemben, a tartalmasabb cselekvő keresztény életre helyező, annak megvalósításáért küzdő protestáns mozgalommal, a pietizmussal. Három éves peregrinációja illetve hallei egyetemi évei során főleg Christophorus Cellarius német filológus (1638-1707) földrajzi-történeti szemlélettel valamint a felvilágosult abszolutizmus ideológiai előkészítőiként jelentkező Christian Thomasius német jogász és filozófus (1655-1728) és Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus filozófiája hatott rá. 1708-tól 1719-ig rektor, tanár, líceumi igazgató és lelkész Besztercebányán és Pozsonyban. Tanári és lelkészi pályája során pietista szellemben oktatott. Munkássága rendkívül kiterjedt. Számos tudományos teológiai, pedagógiai, nyelvészeti és történeti-földrajzi munkák egész sorát hagyta az utókorra. Új alapokra helyezte a latin oktatását, tankönyveket szerkesztett, imakönyvet és verseket írt. Tudományos munkáit latinul írta, egyházi műveiben, prédikációiban, alkalmi verseiben a magyar, német és szlovák nyelvet használta. Külföldi akadémiák és tudós társaságok választották tagjaik közé Londonban, Berlinben stb. Az első osztrák tudományos társaságnak alapító tagja volt. Főbb művei: Compendium, avagy rövid summája az egész keresztény tudománynak (1713), Újszövetség (1717), 10 vármegye ismertetése 5 kötetben Mikovinyi Sámuel építész, térképész, rézmetsző (1700-1749) térképeivel, Adparatus ad historiam Hungariae (1735-46), Tractatus de re rustica Hungarorum, Magyarország népének élete 1730 táján, A magyarországi halakról és azok halászatáról stb. (MNL.3k.497 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page