Normál kép: 801_889_pix_Page_42_Kep_0001.jpg   Méret: 770x531 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 801_889_pix_Page_42_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 4184x2885 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Képek Betlehemből és vidékéről
Roskovics Ignácz eredeti felvételei

Ismertető szöveg: Betlehem két dombon terűi el, melyeket egy hegyhát köt össze. Fehér mészkőből épült lapos házai, mint valami koczkahalmaz, sajátságos hatást tesznek a nézőre. Megérkezvén a városba, szűk útczái nagy kövű burkolatán döczögve, magas kőfalak között megyünk és szinte megkönnyebbülünk, a mint fölérünk a dombra, hol egy terjedelmes téren, Betlehem piaczán vagyunk. A tér tele volt vásárosokkal. Sötét-barna arczú pásztorok juhokat árúinak itt-ott a puszták vad fiai, a beduinok is láthatók, kik a Jordán és Holttenger tájáról a betlehemi vásárokat gyakran látogatják.
Betlehem 7000 lakosa vallására nézve általában keresztény.
Betlehemnek fő nevezetessége a nagy Mária-templom, Jézus születésének helye. Várszerű, komor hatalmas épülettömeg ez. Egykori nagy bejáratát annyira befalazták, hogy ma alig egy méter magas a mostani bejárat öles vastag falán csak meghajolva, úgyszólván nem bemenni, csak becsúszni lehet a keményen megvasalt ajtó egész vasgerendával záródik. Az épület külsején a néhány lőrésszerű ablakot is erős vasrács védi. Látszik ezekből, hogy szívós védelemre készült, A templom most latin, görög és örmény keresztények közös birtoka, körülötte pedig ugyanezeknek zárdáik vannak.
Belépve az épületbe, az előcsarnokból a Ferenczrendi atyák zárdájába fogadásra és étkezésre használt tágas terembe jutottunk, hol kellemesen lepett meg, hogy jó királyunk, királynénk s egész uralkodó családunk arczképei díszítik. Egy szerzetes barátságosan fogadott bennünket, s a bemutatkozás után a zárdán keresztül a nagy Mária-templom hátsó részébe, a szentélybe vezetett, honnét lépcsőkön égő viaszgyertyákat tartva kezünkben, mentünk le a barlangba, egyenest a születési kápolnába, melyet 32 lámpa világít. A szent hely körülbelől 12 méter hosszú, 3 és fél méter széles, 3 méter magas. Földje és oldalfalai márványnyal borítvák. Az oldalakat még a falusi templomok pompájára valló színes virágos selyem szövetekkel is bevonták. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 26. )


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page