Normál kép: 177_276_pix_Oldal_07_Kep_0001_001resz.jpg   Méret: 550x600 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A görög mozgalom vezérfiai
Vasszosz ezredes, a krétai görög csapatok vezére
Delyannisz, miniszterelnök
Metaxas ezredes, hadügyminiszter
Szkuzész, külügyminiszter

Ismertető szöveg: Delyannis 1826-ban született Peloponnesusnak Kalavryta nevű városkájában. Régi miniszter, a ki előbb egymás után a külügyi, a közoktatásügyi és a pénzügyi kormányzat élén állott s most miniszterelnöki állása mellett ismét a pénzügyi miniszteri tárczát is kezében tartja.
A görög hadügyminiízter a fontos pillanatban Metaxas Miklós mérnökkari ezredes, ki még nem régiben az atlienei katonai főiskola kormányzója volt és Smolenisz tüzérezredes lemondása után egyenesen a király kívánságára vette át a hadügyminisztériumot. A képviselőháznak sok éven át tagja volt és kitűnt kiváló szónoki képességeivel. A hadügyminiszter jelenleg 55 éves és másodszor nevezte ki György király miniszternek. Már egyszer előbbi években belügyminiszter is volt. A legutóbbi érdekes olympiai játékokat szintén Metaxas rendezte, és mindenki, ki ez ünnepélyekben résztvett, nagy elismeréssel és dicsérettel emlékezett meg arról a kiváló szeretetreméltóságról, melylyel Metaxas ezredes a külföldieket ott tartózkodásuk alatt elhalmozta.
Szkuzés külügyminiszter mint nagyon előkelő szerepet visz jelenlegi görög mozgalomban. Első próbaéveit Bécsben, mint követségi titkár töltötte.
Az összes eddigi mozgalmakban legtöbbször emlegetik Vasszosz Timoleon ezredest, kit néhány héttel ezelőtt nevezett ki a király a Kréta sziget megszállására küldött csapatok vezérének a nagyhatalmak felszólalása miatt visszahívott György herczeg helyére. Vasszosz ezredes 45 éves, legjobb erejében levő ember. Apja Albániából, Janinából való, öreganyja pedig Montenegróból származott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. márczius 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page